MSB till kyrkor: Förbered er på terrorattacker

I Europa har det skett terrorattacker riktade mot kyrkor. Nu lär Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) trossamfunden hur de kan skydda sig.

Synagogor har länge varit en måltavla för terrorister av olika schatteringar. Men de senaste åren har blodiga attacker riktats även mot moskéer och kyrkor.

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar nu med att förbättra säkerheten i den offentliga miljön, där trossamfundens lokaler utgör en viktig del. Tidigare i år genomförde MSB och polisen en utbildning för samfunden i samarbete med Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

 — Målet är framförallt att höja medvetenheten hos personalen som verkar hos trossamfunden. Om till exempel en kyrka ska fira en speciell högtid kan det var en god idé att göra en enkel riskanalys i god tid innan för att finna risker och sårbarheter: Är det någon som kan tänkas vilja göra oss illa nu? säger Krister Rannberg, som är handläggare för offentlig säkerhet vid MSB.

Enligt honom kan små insatser betyda mycket för säkerheten. De senaste åren har flera terrorister använt sig av stick- och huggvapen, skjutvapen och fordon som vapen för att döda så många människor som möjligt. Men enkla förändringar kan stoppa sådana attacker.

— Exempelvis istället för att ha en rak väg till entrén kan man göra den svängd eller ställa upp hinder på vägen. Den som vill oss illa kan avstå om han känner att han kan misslyckas, säger han.

Det handlar inte heller om att göra kyrkor till fort med beväpnade vakter och metalldetektorer. Att låta värdar hälsa och hålla uppsikt på ingången är ett stort steg på vägen.

— Vi brukar tala om ”the power of hello”, att alltid ha någon på plats som hälsar på besökarna. Den som är terrorist vill inte bli tilltalad när han förbereder sig för att utföra sitt dåd, säger han.

En entrévärd kan också agera snabbt om det sker en incident eller om någon uppträder misstänkt. Krister Rannberg menar att planering är A och O. Om det osannolika ändå skulle ske, hur ska man då agera? Känner alla till flyktvägarna? Är det någon som har ansvar för att låsa dörrar så att eventuella terrorister stängs ute?

— Normalt tar det fyra minuter för polisen att komma på plats, om det handlar om en större stad. Vi vet att under de värsta terrordåden dör en människa var 15 sekund. Varje sak man gör som försvårar för en terrorist räddar liv, säger han.

Många kyrkor i Sverige har dock öppet under dagtid, utan att det alltid finns personal eller frivilliga på plats vid ingången. Krister Rannberg menar att det då är viktigt att hålla uppsikt och regelbundet söka igenom kyrkan.

Ser man något som bryter mot normalbilden? 

— Allt som avviker ska dokumenteras och anmälas.

Han tycker att alla borde vara förberedda mentalt på att hamna i en terrorattack. MSB:s råd är då att i första hand fly från platsen, om inte det är möjligt ska man försöka att gömma sig. När man är i säkerhet ska man larma polisen. 

— Om det skulle uppstå ett terrordåd så behöver man ha rätt mindset. Man ska veta att flesta fryser vid ett terrordåd och rör sig inte, en liten andel flyr eller agerar, säger han.

Enligt Krister Rannberg är okunskapen fortfarande stor. Han jämför med sin dotters skola, där alla elever fått lära sig hur de ska agera vid en attack.

— Skolan ligger just nu ljusår före trossamfunden, säger han.

Ser ni att det finns ett hot mot kyrkor?

— Det är inget som jag känner till att det skulle finnas ett specifikt hot mot kyrkor. Men man ska alltid vara medveten om risken. Det är ju också så att om man arbetar mot terrorattacker så kan åtgärderna också hjälpa till och förhindra annan kriminalitet, säger han.

Equmeniakyrkan skulle deltagit i MSB:s utbildning, men representanten fick förhinder. Man siktar dock på att vara med i kommande utbildningar.

— Det är ju aktuella frågor även för oss, säger Inga Johansson, samordnare för kyrka-samhälle på Equmeniakyrkan.

Det förekommer att församlingarna ställer frågor till nationell nivå om säkerhet. Det gäller till exempel hur man ska hantera ensamarbete eller om det kommer in aggressiva personer i lokalerna. I samband med attentatet i Stockholm på Drottninggatan kom också frågor om terrorattacker.

— Det ligger i pipelinen att göra sådana utbildningar för församlingarna, säger hon.

 Skolan ligger just nu ljusår före trossamfunden. Krister Rannberg anser att okunskapen är stor bland trossamfunden när det gäller att skydda sig mot attacker.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.