Nyhet

Elisabet hjälper när studiestressen blir övermäktig

Den vanligaste orsaken att boka ett samtal med studentpastorn Elisabet Ravelojaona är stress. "Stress kan uppstå av det mesta som krampar i livet", säger Elisabet. Foto: Marcus Gustafsson

Studielivet ger ofta energi men kan även innebära oro, stress och ensamhet. Elisabet Ravelojaona är en av Sveriges cirka 60 medarbetare i Universitetskyrkan som står redo att ge samtalshjälp till studenter.

– Alla behöver prata med någon ibland. Du kanske inte mår jättedåligt men står och kämpar med en livsfråga. Då är det skönt att prata med någon som lyssnar utan förbehåll, säger Elisabet Ravelojaona som är studentpastor på Södertörns högskola.

Hon är anställd av Andreaskyrkan i Stockholm - en församling som hör till Equmeniakyrkan - och tillbringar halva arbetstiden på Södertörns högskola. Andreaskyrkan får medel av Equmeniakyrkan för att finansiera hennes arbete bland studenter.

Som studentpastor möter Ravelojaona en brokig skara människor, allt från nybakade studenter till pensionärer.

– Generellt mår studenter som människor överlag mår i vårt samhälle idag. Men de brottas lite mera med frågor om identitet och har större oro kring ekonomi.

Den vanligaste orsaken att boka ett samtal med Ravelojaona är stress, som enligt henne ofta är ett symptom på något annat.

– Stress kan uppstå av det mesta som krampar i livet. Du kanske undrar om du är på fel plats, har svårt att skriva uppsatser tillsammans med andra eller känner fasa för att hålla presentationer – något som krävs i många kurser för att man ska bli godkänd. För en del kan det vara stressande också att tala inför mindre sammanhang, som seminarier.

De studenter som har barn känner ofta stress för att få ekonomin att gå ihop.

– Men ekonomisk stress drabbar också andra. För att slippa stora studielån jobbar många vid sidan av studierna, vilket leder till att de känner krav att prestera dubbelt – både med studierna och på en arbetsplats.

Stress kan också uppstå av själva ämnet för studierna.

– Särskilt unga studenter brottas mycket med sin identitet. Har jag valt rätt studieinriktning? Vem är jag? Kurslitteraturen kan också aktualisera tidigare erfarenheter och trauman kan dyka upp till ytan och kräva bearbetning.

Meditation hjälper mot stress. Därför håller Elisabet Ravelojoana meditationer en gång i veckan i biblioteket vid Södertörns högskola. Foto: Marcus Gustafsson

 

Ravelojaona är utbildad inom psykodynamisk terapi och kan bedöma om studenten också behöver få någon annan form av hjälp inom vården.

Enligt henne är ensamhet en av de största orsakerna till psykiskt illamående.

– Det finns en väldigt stor ensamhet i samhället idag. Hos studenterna kan ensamheten handla om att de saknar en partner eller är ny på studieorten och upplever att alla andra redan har vänner. En av Universitetskyrkans viktigaste uppgifter är därför att motverka ensamheten genom att skapa mötesplatser.

Därför ordnar Ravelojaona retreater, ”Nära centrum”-middagar med föreläsning, diskussion och nattvard samt meditationer i biblioteket på Södertörns högskola.

På ”Nära centrum”-middagarna i Andreaskyrkan är det lätt att lära känna nya människor, och kanske hitta en församling man kan börja gå till.

Meditationerna i biblioteket är ett direkt önskemål från studenterna.

– När studentkåren ordnade en uppesittarkväll för uppsatsskrivning frågade de om inte jag kunde hålla meditation, ”för det ska ju vara så bra enligt forskning”. Så blev det, och det var så uppskattat att jag valde att fortsätta hålla meditationer en gång i veckan i biblioteket.

Meditationen tar en kvart och består av en ”landa i kroppen-övning”, ett ord att meditera över och en tio minuters tystnad.

– Det är en av få platser där studenter och lärare möts på lika villkor.

Det finns många sätt att boka samtalstid till en studentpastor. De flesta skickar mejl eller textmeddelanden, en del ringer.

Måste man må väldigt dåligt för att prata med en professionell lyssnare?

– Nej, ofta är det till och med bättre att du kommer tidigare, så att du inte behöver må dåligt. Du måste inte ha jättestora grubblerier för att det ska vara skönt att prata med någon utomstående. För en del räcker det med ett samtal, medan andra kommer regelbundet under ett helt läsår.

Då kan det ibland bli så att studenten sätter sig i soffan och säger att den inte har något att säga i dag.

– Då säger jag att vi ändå kan sitta här en stund och låta tystnaden gå. Det är ofta då som de bästa samtalen kommer.

Generellt mår studenter som människor överlag. /.../ Men de brottas lite mera med frågor om identitet och har större oro kring ekonomi.

Fakta: Universitetskyrkan

  • Ett samarbete mellan olika kristna samfund, för att stöda studenter och anställda vid Sveriges högskolor.
  • Har 15 medarbetare från frikyrkorna och ett 50-tal medarbetare från Svenska kyrkan. Inom den frikyrkliga delen finns 12 medarbetare från Equmeniakyrkan och en från Pingst och 2 från EFK. Medarbetarna är ofta pastorer eller präster.
  • Erbjuder bland annat samtal, föreläsningar, gudstjänster och samtalsgrupper. Är en resurs i kriser.
  • Samarbetar på många orter med Studenthälsan.
  • De frikyrkliga medarbetarna finns i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö, Lund, Karlstad, Kalmar, Jönköping, Linköping och Norrköping, Örebro, Västerås, Umeå samt Växjö och arbetar tillsammans med Svenska kyrkans medarbetare. Svenska kyrkan finns på flera orter.
  • Mera information: universitetskyrkan.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare