Nyhet

Fattigdomen växer i Sverige

Absolut fattigdom finns inte i Sverige. Det slår regeringen fast i sin rapport Agenda 2030. Men Sveriges stadsmissioner riktar stark kritik mot den slutsatsen. Deras rapport rörande fattigdomsutvecklingen i Sverige visar tvärtom att fattigdomen växer.

Med internationella mått mätt betyder begreppet ”absolut fattigdom” att en människa lever på mindre än två dollar, eller ungefär tio kronor, per dag. Så har ingen människa det i Sverige, enligt statistiken.

Årets Fattigdomsrapport från Sveriges stadsmissioner, som publiceras idag på Fattigdomsdagen,  visar dock att tusentals människor kommer till stadsmissionerna för så grundläggande behov som mat och kläder.

Att regeringen inte kommer till samma slutsats beror enligt Stadsmissionen på att offentlig statistik inte speglar verkligheten. Statistik som baseras på folkbokföringsadresser har exempelvis inte med hemlösa människor. Och statistik som baseras på ärenden hos socialtjänsten kan missa dem som inte har förmågan att hitta rätt myndighet för att få hjälp.

I en artikel på DN Debatt kräver nu stadsmissionerna att fattigdomen i Sverige kartläggs och att en fattighetsstrategi tas fram.

Annika Ahlefelt

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar