Fastesatsning för klimatet

Nu lanserar Equmeniakyrkan nationellt Klimatfastan 2019. I samband med den riktade satsningen på mer miljötänk i resor, mat och konsumtion är tanken att också starta upp nya nätverket ”Grön kyrka”. – Om vi inte är med och tar ansvar för skapelsen kommer allt vårt biståndsarbete och annat arbete för våra medmänniskor under lång tid vara som ogjort, säger Lennart Renöfält, kyrkans handläggare i klimatfrågor.

Beslutet togs på Equmeniakyrkans förra kyrkokonferens och nu har planerna på fastan 2019 rullats ut. Tanken är att slå ett slag för både Gud och världen.
– Att använda fastan till något där vi tittar bort från oss själva för att istället uppnå ett högre syfte är djupt förankrat i kristen tradition. Men vi har kanske glömt bort det lite i våra sammanhang, även om man hör fler och fler unga som kanske fastar från
Facebook, tv eller annat. Men nu väljer vi att lyfta in vår tids viktigaste fråga under den här perioden, menar Renöfält.

Han framhåller att många kyrkor redan idag gör mycket för att minska sin klimatpåverkan, men att det kan vara bra att gemensamt slå ett slag för att ta ansvar för Guds skapelse.
Fokus kommer vara på resor, mat och konsumtion.
– Visst finns det fler delar i detta, men de här tre sakerna är väldigt konkreta och är sådant som du faktiskt kan avstå ifrån. Många kan välja tåget istället för bilen och flyget. Vi vet att vi inte kan äta så här mycket kött, särskilt inte när så mycket importeras, och vi köper allt mer prylar av olika slag, säger Lennart Renöfält.

Hela Equmeniakyrkans nationella och regionala personal kommer att vara med. Bland annat undviks då fossila bränslen och maten vid sammankomster blir i större utsträckning vegetarisk. Även församlingarna uppmanas att haka på.
– Det gäller såklart inte bara våra sammanhang. Vem som helst kan ju anta den här utmaningen, säger han och berättar samtidigt att även företrädare för Pingströrelsen hört av sig med funderingar på hur de skulle kunna delta i satsningen.
– Det jag vill framhålla är att det inte handlar om någon enskild aktivism, utan om en riktig fasta där vi dels faktiskt väljer att avstå något för något annat bättre. Och där vi hela tiden också håller fokus mot Gud. Kanske blir det ett bra tillfälle för oss att reflektera över skapelsen, vad Gud vill säga, och vår egen roll i den, förklarar han.

Om klimatfastan blir återkommande får framtiden utvisa, men målet är att medvetenheten kring frågan blir beständig – och tanken är att det ur detta ska växa fram ett nätverk med församlingar som väljer att ta ett större ansvar, inte bara under fastan.
– Vi kallar det för Grön kyrka och det finns liknande organisationer i andra kyrkor i världen. Tanken är att man åtar sig vissa förbättringsåtgärder och utifrån det får stöd med material och tips. Jag har svårt att se någon annan samhällsfråga som är så avgörande för vår framtid som klimatförändringarna. Tar vi inte tag i detta är mycket av det goda arbetet vi gjort faktiskt förlorat.

 

 

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Thorsten Schütte
Det är inte min sak att bevisa, däremot har jag tillräcklig utbildning i fysik och meteorologi för att komma till slutsatsen att arbetshypotesen antropogen klimatpåverkan verkar rimlig.