Fastesatsning för klimatet

Nu lanserar Equmeniakyrkan nationellt Klimatfastan 2019. I samband med den riktade satsningen på mer miljötänk i resor, mat och konsumtion är tanken att också starta upp nya nätverket ”Grön kyrka”. – Om vi inte är med och tar ansvar för skapelsen kommer allt vårt biståndsarbete och annat arbete för våra medmänniskor under lång tid vara som ogjort, säger Lennart Renöfält, kyrkans handläggare i klimatfrågor.

Beslutet togs på Equmeniakyrkans förra kyrkokonferens och nu har planerna på fastan 2019 rullats ut. Tanken är att slå ett slag för både Gud och världen.
– Att använda fastan till något där vi tittar bort från oss själva för att istället uppnå ett högre syfte är djupt förankrat i kristen tradition. Men vi har kanske glömt bort det lite i våra sammanhang, även om man hör fler och fler unga som kanske fastar från
Facebook, tv eller annat. Men nu väljer vi att lyfta in vår tids viktigaste fråga under den här perioden, menar Renöfält.

Han framhåller att många kyrkor redan idag gör mycket för att minska sin klimatpåverkan, men att det kan vara bra att gemensamt slå ett slag för att ta ansvar för Guds skapelse.
Fokus kommer vara på resor, mat och konsumtion.
– Visst finns det fler delar i detta, men de här tre sakerna är väldigt konkreta och är sådant som du faktiskt kan avstå ifrån. Många kan välja tåget istället för bilen och flyget. Vi vet att vi inte kan äta så här mycket kött, särskilt inte när så mycket importeras, och vi köper allt mer prylar av olika slag, säger Lennart Renöfält.

Hela Equmeniakyrkans nationella och regionala personal kommer att vara med. Bland annat undviks då fossila bränslen och maten vid sammankomster blir i större utsträckning vegetarisk. Även församlingarna uppmanas att haka på.
– Det gäller såklart inte bara våra sammanhang. Vem som helst kan ju anta den här utmaningen, säger han och berättar samtidigt att även företrädare för Pingströrelsen hört av sig med funderingar på hur de skulle kunna delta i satsningen.
– Det jag vill framhålla är att det inte handlar om någon enskild aktivism, utan om en riktig fasta där vi dels faktiskt väljer att avstå något för något annat bättre. Och där vi hela tiden också håller fokus mot Gud. Kanske blir det ett bra tillfälle för oss att reflektera över skapelsen, vad Gud vill säga, och vår egen roll i den, förklarar han.

Om klimatfastan blir återkommande får framtiden utvisa, men målet är att medvetenheten kring frågan blir beständig – och tanken är att det ur detta ska växa fram ett nätverk med församlingar som väljer att ta ett större ansvar, inte bara under fastan.
– Vi kallar det för Grön kyrka och det finns liknande organisationer i andra kyrkor i världen. Tanken är att man åtar sig vissa förbättringsåtgärder och utifrån det får stöd med material och tips. Jag har svårt att se någon annan samhällsfråga som är så avgörande för vår framtid som klimatförändringarna. Tar vi inte tag i detta är mycket av det goda arbetet vi gjort faktiskt förlorat.

 

 

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Thomas Kärrlander
Sven, det är en stor skillnad mellan att bokstavera sig genom Skriften och ta den till sitt hjärta. Jag föredrar det senare och då är man förvissad om att det är Gud som sätter agendan och inte människan!!
Sven Andersson
Tack Thorsten ch trevlig helg!
Thorsten Schütte
Thomas, Ditt svar påminner om en dysfunktionell familj där föräldern är sur, barnet frågar ärligt "varför är du sur" men får till svar "det vet du själv". Så kommer man inte vidare :-(
Thorsten Schütte
Visningen av kommentarer från nr 11 och framåt funkar ej!
Thomas Kärrlander
Sven Andersson! Var någonstans i Bibeln hittar du att det var människorna och inte Gud som skapade Syndafloden?Och lovade Gud inte Noah att Han aldrig mer skulle förstöra jorden med en flod? Dessutom, var finner du i Skriften att människorna också fick makt över vädersystemen?! Ormen sa till Eva; ”…ni blir som Gud med kunskap…”. Så Sven, vilkens ord väger tyngst, Guds Ord eller Djävulens lögner? BTW, Gen 6:11-13 avser människans ondska. Det står ingenting om att problemet var att de hade alternerat klimatet utanför Guds kontroll!
Thomas Kärrlander
Thorsten! Om jag påminner dig om några viktiga begrepp så kanske det ringer en klocka; thermodynamics, equilibrium, entalpy, global entropy and disorder, ideal gas law, hydrogen bondings and repulsions, vapor pressure, solubility… …men, allt detta är bara våra stapplande försök att beskriva det verk Gud gör. Så förlita dig i första hand på HERREN och inte på mänsklig dårskap!
Thorsten Schütte
Thomas, klockan ringer först när Du kombinerar Dina begrepp ur fysikens smörgåsbord till konkreta hypoteser och slutsatser som kan falsifieras.
Thomas Kärrlander
Då så Thorsten, eftersom bevisbördan ligger på dig; Bevisa dels med Guds Ord och dels inom ramen för kända fysikaliska lagar att en klimatkatastrof ligger för dörren, inom xx årtionden/århundraden.
Sven Andersson
Käre Thomas, för hedningar i antikens värld var gudarna naturkrafter - så t ex var den mesopotamiske guden Enlil (i bibeln mer känd som Baal) vinden, Anu himlen, Enki jorden osv och människan var underkastad dessa. Du är naturligtvis fri att tro på en sådan hednisk gud men det är inte den jag talar om. Vill du veta mer om den, läs t ex den mest kända antika mesopotamiska skapelseberättelsen(Enuma Elish), där människors uppgift närmast består i att vara gudarnas slavar. Den säger tex inte att mänskligheten är insatt att råda över jorden som de bibliska skapelseberättelserna gör (Gen 1:28f, där råda inte betyder förråda utan snarare samråda). I bibelns berättelse är människan snarare på samma plan som naturen och får till uppgift att bruka den men också att vårda den (Gen 2:15) - att vara planetära präster i Guds kosmiska katedral skulle man kunna säga. Det är därför inte så förvånande att det i den hedniska mesopotamiska syndaflodsberättelsen (Gilgamesh) saknas ett klart samband mellan klimatkatastrofen och mänsklig ondska. Du är naturligtvis fri att tro på denna hedniska version - många gör det än idag (t ex många republikaner i USA). Men, det är inte den jag talar om utan bibelns berättelse där detta samband mellan människa, etik och miljö tydligt finns. Eller menar du att det var Gud som syndade och inte människan? I så fall tycker jag att du läser bibeln dåligt. Redan i berättelsen du nu senast vill referera till - Gen 3 - framgår sambandet mellan människan och jorden kristallklart “förbannad skall marken vara för din skull”(Gen 3:17) . Om allting bara hänger på Gud som du säger hade Noa aldrig behövt bygga sin ark för att rädda människor och djure och vi hade nog inte heller sjungit sången om att gubben Noa var en hedersman…
Sven Andersson
(Det verkar som om slutet av svaret till Thomas försvann så ja återsänder det separat och något mer utvecklat:) I så fall tycker jag att du läser bibeln dåligt. Redan i berättelsen du nu senast vänder dig till för att söka svar - Gen 3 - framgår sambandet mellan människan/moralen och marken/miljön/jorden kristallklart: “förbannad skall marken vara för din skull”(Gen 3:17) . Marken blev förbannad p.g.a. människan . Vårt sätt att leva får konsekvenser för vår jord . I Gen 6 ser vi ett av de ödesdigra resultaten - den s k syndafloden - klimatkatastrofen. Har jag varit tydlig nog? Om allting bara hänger på Gud som du säger hade Noa aldrig behövt bygga sin ark för att rädda människor och djuren i världen och vi hade nog inte heller sjungit sången om att gubben Noa var en hedersman…