Nyhet

Fallet ännu olöst trots intensivt arbete

Den här veckan är det ett år sedan Lena Wesström mördades utanför sitt hem i Örebro. Trots att mer än 700 förhör har hållits så har ingen dömts för mordet. Men ett intensivt utredningsarbete pågår fortfarande, enligt åklagare Åsa Hiding.

Nyheten om mordet på Lena Wesström, pastor i Equmeniakyrkan men vid tillfället anställd i kommunal tjänst, chockade en hel bygd. Tisdagen den 15 maj anmäldes hon försvunnen från sitt hem men inte förrän fem dagar senare hittades hennes döda kropp i ett skogsparti några hundra meter från bostaden. Fredagen den 1 juni häktades en man som skäligen misstänkt för mord men några dagar senare försattes mannen på fri fot av tingsrätten. Mannen är efter ett års utredningsarbete fortfarande skäligen misstänkt för dådet.

Lena Wesström hade många vänner och ett stort kontaktnät både i kyrka och i samhälle. Flera kyrkor i Örebro höll öppet för förbönsgudstjänst och ljuständning och på Equmeniakyrkans Facebooksida strömmade böner och hälsningar in. Frågan som alla ställde sig var varför? Vem kunde vilja denna omtyckta person något illa?

Efter ett halvår valde åklagare Åsa Hiding att berätta hur Lena Wesström dödades: genom kraftigt våld mot kroppen. Sedan dess har det varit ganska tyst om hur utredningsarbetet går vidare. Det betyder inte att arbetet för att gripa och lagföra gärningsmannen har avstannat, säger hon: Förundersökningarna pågår på bred front och det är ett ganska stort antal poliser som jobbar heltid med fallet.

Att det tagit så lång tid att få fast en gärningsman beror på det ovanligt stora och komplexa utredningsmaterialet, förklarar Åsa Hiding. Dels handlar det om att analysera vad som kommit fram i de drygt 700 förhören, dels om att säkerställa teknisk bevisning, bland annat genom att granska vad som finns i digitala media.

– Jag önskar att jag kunde säga att arbetet kommer att leda fram till en fällande dom, men där är vi inte ännu. Fortfarande återstår många pusselbitar. Det kommer hela tiden in nya tips, även om det är betydligt färre än för ett år sedan, säger Åsa Hiding.

Helen Friberg, regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan, säger att det kanske inte pratas lika mycket om mordet idag som för ett år sedan, men att många personer fortfarande känner obehag och oro med tanke på att ingen gärningsman ännu har gripits.

– Det har kommit så nära oss att en av de 22 kvinnor i Sverige som mördades 2018 var en vän och en av oss, säger hon.

Helen Friberg tycker att den traumatiska händelsen hanterats på ett bra sätt i de kyrkor där Lena Wesström hade sin familj och tillhörighet; Betelkyrkan och Hagakyrkan. Den oro som ändå finns försöker pastorerna möta i samtal och själavård.

Fakta:

Christina Larsson

031-69 32 38

christina.larsson@sandaren.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare