Nyhet

Få fler troende att rösta i EU-valet

Fler troende behövs i EU-valet, anser Myndigheten för stöd till trossamfund.. Foto: Pontus Lundahl / TT

Med hjälp av ambassadörer vill myndigheten SST få fler troende att rösta i EU-valet. Så här långt har man under rubriken ”Jag tror på min röst” lyckats mobilisera runt 70 ambassadörer – men man hoppas nå fler.

Inför stundande EU-val drar Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) igång satsningen ”Jag tror på min röst”. Så här långt har den samlat runt 70 val-ambassadörer från flera olika trossamfund.

– Vi har fått ett uppdrag från regeringen att stimulera trossamfundens arbete inför EU-valet. Det handlar om att informera om rösträtten och det praktiska röstförfarandet, berättar Jana Jakob, projektkoordinator på SST.

Tanken med ambassadörerna är att de ska hålla workshoppar i sina församlingar om EU-valet. De hittills anmälda kommer från en lång rad olika samfund, till exempel: ortodoxa, lutheraner, katoliker, sikher, mandéer, sunni- och shiamusilmer.

– Ambassadörerna är lokalt förankrade, de kan föra det här samtalet på ett helt annat sätt än någon som kommer externt. När det kommer till väljarmobilisering visar forskningen att den personliga kontakten är den mest effektiva metoden.

Detta är andra gången som myndigheten har fått den här typen av uppdrag. Senast var inför riksdagsvalet 2018, men då var upplägget något annorlunda.

– Vi ringer upp och intervjuar kandidaterna. Efter det får man en kontaktperson på något av de studieförbund som vi samarbetar med, berättar Jana Jakob.

Utöver SST står studieförbunden Sensus, Bilda och Ibn Rushd bakom valmaterialet, som finns tillgängligt på sju språk.

– Men bland ambassadörerna talas hela 15 olika språk. Det är viktigt att man får ta del av informationen på sitt modersmål och att man får lyfta frågor som är aktuella just för det egna trossamfundet.

En av de kyrkligt aktiva som anmält sig är Berit Bornecrantz Dias från Göteborg. Hon arbetar på Interreligiösa centret i Göteborg och har varit kyrkomötesledamot för nomineringsgruppen Vänstern i Svenska kyrkan (Visk).

– Det är viktigt att gå att rösta och att påverka. Att vara soffliggare får konsekvenser för vilka krafter som kan få inflytande, säger hon.

Hon kommer tillsammans med Sivan Brifkani från kvinnoföreningen Fjärilen i Hjällbo, där Bornecrantz Dias också sitter i styrelsen, att arrangera en träff för kvinnor i Göteborg, inför EU-valet.

– Det kommer att handla om demokrati och om lärande – vi får dela och lära av varandra. Vi bjuder in kvinnor som kan tänkas vara intresserade att delta. För oss är det viktigt att kvinnor aktiveras i EU-valet och lär sig hur viktigt valet faktiskt är.

– Det är ju inte en självklarhet att få rösta, vilket många av kvinnorna i Fjärilen – som kommer från diktaturer – vet. Men alla här kanske inte tänker på vilket privilegium rätten att rösta egentligen är.

Liksom kristna värderingar seglat upp som ett politiskt slagord i Sverige har det länge varit så i Europa. Inte minst genom ungerske Orbáns uttalanden om Ungern som kristet land, med stoppad muslimsk invandring som konsekvens.

I en intervju med tidningen Dagen tidigare i år manade också Arie de Pater, europageneral för World evangelical alliance de kristna att rösta i EU-valet

– Europa är inte Bryssel, Europa är vi alla. Var själv den förändring du önskar se!

PONTUS HÅKANSSON
pontus.hakansson@sandaren.se

 

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare