Nyhet

Europas framtid i fokus när kyrkor möts i Serbien

Den här veckan har representanter från 116 kyrkor i Europa varit samlade i Serbien för att diskutera Europas framtid och hur kyrkorna kan bidra till att forma den.

Conference of European Churches, Cec, höll sin generalförsamling i Novi Sad i Serbien. En rad svenska representanter fanns på plats, både från Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan, Grekisk-ortodoxa kyrkan i Sverige och Skandinavien samt  SKR.

– Alla medlemskyrkor representeras av delegater, för Equmeniakyrkan är det Olle Alkholm, berättar Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, SKR, som också deltog på mötet i Novi Sad.

– Dessutom är kyrkoledare Lasse Svensson här som så kallade adviser, eller rådgivare, liksom vår ungdomsrepresentant Ida Tonnvik.

Själv beskriver sig Karin Wiborn som konferensarbetare i det här mötet, vilket bland annat innebar att hon var med och arrangerade gudstjänsterna som, förutom en middagsbön, hölls morgon och kväll.

– Vi har bland annat haft två stora utomhusgudstjänster, en inledningsgudstjänst och en fredsbön, där vi gick mellan två broar som  bombades sönder under kriget här. Då planterade vi även fyra träd för freden, framtiden  och för klimatet.

Temat för konferensen var bibelordet Ni skall vara mina vittnen, från Apostlagärningarna 1:8 och varje dag har dessutom en särskild inriktning.

En av konferensens huvudtalare, ärkebiskop Antje Jackelén, talade exempelvis över temat; vittnen.

– Det handlade om hur vi kan vara vittnen i Europa i dag, berättar Karin Wiborn.

– Vi har ju en rad gemensamma frågor i Europa. Det handlar om orättvisor, människosyn och migration bland annat.  Alla våra länder är ju en del av migrationspolitiken, vare sig det är som mottagare eller avsändare och det har gett Cec en delvis ny, och viktigare, roll än på länge. 

Men Cec, precis som andra organisationer brottas också med frågor om makt och känsliga val. En sådan är valet till ny ordförande.

Ny vice ordförande efter Svenska kyrkans Karin Bjurstrand väntas grekisk-ortodoxe metropoliten Kleopas Strongylis av Sverige och Skandinavien, bli.

– Det är väldigt roligt att de ortodoxa kyrkorna får en tung post. Genom honom hoppas vi också kunna få gehör för våra nordiska frågor, säger Karin Wiborn. 

 

 

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar