Nyhet

EU sviker biståndsmål

Det kan dröja 30 år innan EU når målet om att minst 0,7 procent av bruttonationalinkomsten går till internationellt bistånd, skriver den europeiska paraplyorganisationen Concord i en ny rapport.

Trots att EU:s bistånd ökade med 27 procent under åren 2014-2016, visar undersökningen att lejonparten av ökningen är pengar som gått till annat än fattigdomsbekämpning.

– Sverige måste ta ett globalt ansvar och driva på så att EU-medlemsstaterna sätter hårdare regler för sig själva och bevarar biståndets fokus på fattigdomsbekämpning. I ett läge där urvattningen av EUs bistånd ökar måste Sverige vara en stark motkraft, säger Georg Andrén, generalsekreterare på Diakonia.

Men så är det inte idag. 20 procent av EU:s bistånd används nämligen inte till just fattigdomsbekämpning.15 miljarder av biståndspengarna går istället till kostnader för asylmottagande och bundet bistånd eller räntor på skuldavskrivningar. Det är en ökning med 43 procent jämfört med föregående år, enligt Aidwatch, Concords årliga rapport om EU:s bistånd.

Sveriges använde 18 procent av biståndet under 2016 till sådant som inte är direkt kopplat till fattigdomsbekämpning, främst avräkningar för asylmottagande.

– Sverige behöver göra ett tydligt åtagande att fasa ut avräkningar för inhemskt asylmottagande som nu tas från biståndsbudgeten. Det är viktigt att Sverige föregår med gott exempel och inte blandar ihop viktiga utgiftsområden med varandra och kallar det bistånd, säger Anders Malmstigen, generalsekreterare på Svenska missionsrådet, SMR. 

Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan, lyfter fram att Sverige i sin senaste budget återigen når det svenska målet om en procent av BNI till bistånd och att avräkningarna för flyktingmottagande minskar.

– Samtidigt blåser det hårda vindar i Europa där biståndets övergripande inriktning på fattigdomsbekämpning ifrågasätts alltmer och nationella migrations- och säkerhetsintressen tar över. Det är en oroande utveckling, säger han.

 

Fakta: Biståndsmål

På 1970-talet satte länder inom OECD målet att 0,7 procent av bruttonationalprodukten skulle avsättas till bistånd senast år 1980.

2005 satte EU:s medlemsstater och EU-kommission målet att senast 2015 avsätta 0,7% av bruttonationalinkomsten (BNI) till bistånd.

Concord Sverige samordnar svenska organisationers gemensamma arbete med att bevaka EU-ländernas biståndsåtaganden.

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar