Nyhet

Ett outtröttligt arbete för flickors rättigheter

Den 11 oktober är det internationella flickadagen och runt om i världen uppmärksammas flickors rättigheter och kampen för att de ska respekteras. Flickor utsätts för bland annat könsstympning och barnäktenskap och Diakonia är en av organisationerna som arbetar för att flickor ska få rätten att bestämma över sina egna liv och egna kroppar. Varje år gifts 12 miljoner flickor under 18 år bort. Det är 23 flickor varje minut, nästan 1 varannan sekund. Barnäktenskap är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och till 2030 har världens ledare enas om att utrota barnäktenskap.

- Kunskap är makt!

Det är sextonåriga Ripu Akther i Bangladesh som säger orden ovan. – Jag vill sprida utbildningens ljus överallt i min by, lägger hon till. Jag drömmer om att bli en bra

lärare. Min by ligger avsides och få människor här har utbildning, de flesta kvinnor kan inte läsa. Därför vill jag bli lärare och utbilda andra.

Vägen hit har varit allt annat än enkel för Ripu. Hennes familj är precis som de flesta i byn konservativ och möjligheten för flickor att få utbildning är små. Ripus bror, som är familjens överhuvud, planerade för Ripus bröllop när hon bara var 16 år. När Ripu protesterade bestämde brodern att bröllopet skulle ske bara tre dagar senare och höll ständig uppsikt över Ripu så att hon inte skulle kunna rymma.

I den här svåra situationen mindes Ripu ett möte som organisationen Gender Development Forum hållit, där hon lärt sig att lägsta tillåtna ålder för giftemål är 18

år. Lyckligtvis hade hon telefonnummer till organisationens medlemmar som hon kontaktade och berättade om broderns planer för henne.

När familjen sen fick besök av organisationens medlemmar blev hennes bror först upprörd, men de stod på sig och lyckades till slut övertyga honom att ställa in

bröllopet. 

– Nu fortsätter jag min utbildning, berättar Ripu. Jag drömmer om en ljus framtid.

Men berättelsen slutar inte där. Ripu har nu blivit så engagerad i frågan att hon sprider information för att ändra attityder i samhället om barnäktenskap och flickors

rätt till utbildning.

– Barnäktenskap är dåligt för mig, men också för andra flickor. När en flicka gifter sig måste hon sluta sin utbildning, det förstör hennes hälsa, ökar risken att dö i barnsäng och att drabbas av andra fysiska problem. Så jag har bestämt mig för att hjälpa varenda flicka att slippa giftas bort.

Behoven av engagemang i frågan är enormt – 59 procent av alla flickor i Bangladesh gifts bort innan de fyllt 18 år. Diakonias samarbetsorganisation började 2016 med

öppna möten i samarbete med organisationen Gender Development Forum, där de ökar kunskaperna om jämställdhet mellan könen, kvinnors rättigheter, familjejuridik

och riskerna med barnäktenskap. 

Text: Julia Gerestrand, kommunikatör Diakonia

Foto: Diakonia

 

Fakta

Barnäktenskap definieras av att en eller båda parterna som gifter sig är under 18 år. Barnäktenskap förekommer på många håll i världen. Faktorer som ökar risken för barnäktenskap är främst fattigdom, ojämlikhet, brist på utbildning och tradition.

Ibland förekommer en felaktig uppfattning om att barnäktenskap kan skydda flickor från till exempel sexuella övergrepp. Det stämmer inte – flickor som är gifta löper stor risk att utsättas för våld av olika slag, inklusive sexuellt våld.

Effekter av barnäktenskap är bland annat avbruten utbildning, ökad fattigdom, utsatthet för våld samt risker kopplat till tidiga graviditeter och barnafödande.

Barnäktenskap är en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Världens ledare har i de globala målen för hållbar utveckling enats om att utrota barnäktenskap till år 2030

 

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar