Equmeniakyrkans hbtq-modell kan slå igenom internationellt

Enligt Equmeniakyrkans modell väljer enskilda församlingar och pastorer själva om de viger samkönade par till äktenskap. Foto: Marcus Gustafsson

I Equmeniakyrkan bestämmer varje församling själv sin ställning i hbtq-frågan, vilket möjliggör enhet trots olikhet. Om United Methodist Church (UMC) i USA splittras kan de kvarstående välja att följa Equmeniakyrkans modell.

En medlingsgrupp föreslår att United Methodist Church (UMC) i USA splittras, så att de hårt konservativa går ur och bildar ett nytt samfund med en hård linje i hbtq-frågorna. Klicka här för att läsa om splittringen.

Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson var med på den dramatiska generalkonferensen i St. Louis i USA i februari som blev upptrappningen till splittringen.

– Det kändes tydligt att positionerna var väldigt låsta, så jag är inte förvånad att det här förslaget om delning nu kommit på bordet. Det är en stor smärta om UMC går skilda vägar för att de inte klarar av att hantera frågan på annat sätt. Jag hade hoppats att de kunde undvika splittring genom att överlåta beslutet åt församlingarna så som Equmeniakyrkan har gjort. Jag är ändå glad att det finns en tydlig färdväg att ta ställning till nu, och hoppas att generalkonferensen i maj beslutar att gå den här vägen, säger Svensson.

Om generalkonferensen godkänner förslaget och de hårt konservativa väljer att bilda nytt samfund, kommer de två samfunden att behöva förtydliga sin policy i frågan. Då är det troligt att Wesleyförbundet tar med sig den hårda konservativa linjen, och att UMC uppdaterar sin linje så att den kan inkludera både konservativa och liberala hållningar. Då ligger Equmeniakyrkans modell nära till hands, att de lokala församlingarna får självbestämmanderätt i HBTQ-frågan. Den brittiska metodistkyrkan har löst frågan på samma sätt.

– Det är också den linje som de afrikanska metodistkyrkorna förespråkar. Den gruppen som föreslås utträda är en hårt konservativ grupp som inte vill dela kyrka med någon som tillåter detta, säger Jørgen Thaarup, dansk metodistpastor.

Lasse Svensson har i olika UMC-sammanhang berättat om hur Equmeniakyrkan har löst frågan, och kanske är det detta som inspirerat till den väg framåt som nu skymtar bortom generalkonferensen i maj. Lasse Svensson ska närvara några dagar på konferensen.

– Det ska bli spännande att följa hur diskussionerna går. Det är viktigt att man inte demoniserar varandra utifrån den här frågan. Oavsett vilken ståndpunkt man har så handlar ju det stora arbetet i kyrkan inte om denna frågan, säger han.

Thaarup är inne på samma linje.

– Ett kyrkosamfunds identitet måste bygga på ett mycket bredare perspektiv än att man protesterar mot en sakfråga. Våra trosbekännelser och bekännelseskrifter tar inte upp sexualitet, och att på det här sättet göra det till en kärnfråga kan faktiskt kallas för kätteri, säger Thaarup.

Som affilierad medlem står Equmeniakyrkan inte under påverkan av Metodistkyrkans beslut, så det har inte påverkat Equmeniakyrkan att UMC:s regler förbjuder vigsel av samkönade par och ordination av pastorer som är hbtq-personer.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.