Equmeniakyrkan deltar i kartläggning: "Många känner sorg över den hårdförda flyktingpolitiken"

Equmeniakyrkan hakar nu på Pingströrelsens initiativ att kartlägga alla konvertitärenden kopplade till asylprocessen de senaste åren. Projektledare för Equmeniakyrkans del av arbetet blir Marcus Lind, föreståndare för Missionskyrkan i Linköping.

Kartläggningen innebär att kyrkorna söker en helhetsbild av antal negativa och positiva beslut kopplat till konversion från Migrationsverket. Kartläggningen är helt beroende av församlingarnas hjälp i detta arbete.

- Många, inte bara inom kyrkan, känner stor sorg över den alltmer hårdförda flyktingpolitiken som på senare år än mer begränsat möjlighet att få asyl och uppehållstillstånd i vårt land. Vi tror på ett mer öppet Sverige där vi gör plats åt medmänniskor som i nöd söker skydd. I vår kyrka är vi många som engagerar oss, välkomnar och gör allt vi kan för att inkludera människor som kommit till Sverige genom flykt. Vi har öppnat både våra hjärtan, kyrkor och hem för människor vars enda hopp är vi – Sverige, säger Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan.

Kyrkorna kommer att samla in kopior av alla Migrationsverkets beslut, positiva och negativa, från medlemmar som under de senaste tre åren tagit emot den kristna tron. Undersökningen avgränsas dock genom att endast gälla afghanska medborgare, vare sig man flytt från Afghanistan, Iran eller andra länder i närområdet.

Sekretessen i arbetet är mycket viktigt, och Equmeniakyrkan kommer att följa Pingst integritetspolicy som innebär bland annat att alla dokument förvaras i ett låst rum och hanteras av max tre personer. Dessa utsedda personer kommer sedan kartlägga handlingarna och plocka ut de parametrar som anses vara värdefulla för kartläggningen. Equmeniakyrkan tror att denna kartläggning kommer vara en viktig input till en större process för att våra syskon ska bli trodda i sin kristna tro.

- De asylsökande som vi mött i våra kyrkor har blivit våra vänner. En del av dem har konverterat till kristen tro och därmed angett sin tro som skäl i sin asylansökan. Idag ifrågasätts många konvertiter. Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion. Att möta en person som under asylprocessen önskar konvertera till kristendomen kan vara en utmanande och svår uppgift för oss företrädare i kyrkan. Vi måste alltid förhålla oss till rådande praxis i asylprocessen och vi undervisar under lång tid på det språk konvertiten förstår. Det gör att vi lär känna dessa människor på djupet, som inte sällan bär på fruktansvärda historier. Pastorer och präster skriver intyg om att de fått undervisning, döpts och nu lever sitt liv i tro på Jesus Kristus.

- Vi gläds med dem som får stanna i Sverige men gång på gång underkänner Migrationsverket den kristna tron hos de personer som vi följt under en lång tid och fått komma nära inpå livet. Det krossar inte bara den asylsökandes hjärta, även våra hjärtan, säger Lasse Svensson kyrkoledare i Equmeniakyrkan.

Uppropet hittar du via denna länk:
https://equmeniakyrkan.se/rattilltro-vi-uppmanar-migrationsverket-att-respektera-konvertitens-tro/

 

 

 

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Thorsten Schütte
Mycket bra initiativ och förhoppningsvis kämpar MP, C och L i regeringsförhandlingarna för att återhumanisera invandringspolitiken!
Thomas Kärrlander
Vad är egentligen ändamålet med att överlämna sig till Jesus, är det för att stanna i sverje eller är det tron på Hans uppståndelse? Jesus kräver att vi först räknar ut "kostnaden" innan vi följer Honom. Beroende på omständigheterna kan den "kostnaden" bli för hög och det är därför av ytterst vikt att var och en som vi leder till omvändelse har det klart för sig. Det får absolut inte vara så att de "godhjärtade" i sin naivitet förleder människor om att allt ordnar sig bara de väljer Jesus. Sanningen är att det oftast är tvärtom, om man enbart räknar med livet på jorden. Men, en verklig omvändelse leder i slutändan alltid till det som är gott, avsett var vi hör hemma.
Thorsten Schütte
läsvärt: https://www.vlt.se/artikel/debatt/jan-ola-forsberg-dodsstraffet-ar-inte-avskaffat-i-sverige