Nyhet

Equmenia behöver öka medlemsantalet

Equmenia gick i helgen ”In to the Wild” och tog nya tag för att bli fler. På riksstämman i Årjäng uppmanades ombuden att vara modiga.

– Vi ska helt enkelt lyssna in Jesus, säger ordförande Ida Tonnvik.

I helgen möttes Equmenias föreningar till årets riksstämma. Riksstämman är Equmenias högsta beslutande organ och den hölls i Årjäng. Fyra lokala Equmeniaföreningar och sex församlingar har tillsammans med Equmenias nationella kansli planerat för helgen i över ett år. Sammanlagt var 130 funktionärer engagerade, alla klädda i flanellskjorta för att ingen skulle missa att man hamnat i de djupa värmländsskogarna. Det sägs att de lokala butikernas lager av flanellskjortor var länsade inför riksstämmans start.

En av frågorna som diskuterades under riksstämman var medlemsrekrytering. En kampanj för att rekrytera fler medlemmar presenterades och i samband med det fick alla föreningar med sig en låda innehållandes material för att komma igång med att rekrytera nya medlemmar. Dessutom handlade en av stämmans två motioner om att underlätta medlemskapet rent tekniskt.

– Vi ser att många av våra föreningar har deltagare som ännu inte är medlemmar. Skulle vårt medlemsantal öka kan vi som organisation vara en ännu starkare kraft i samhället. Dels som samhällsförändrare, dels genom att sprida evangeliet, säger Carin Dernulf, generalsekreterare för Equmenia.

Den andra motionen lyfte behovet av att rusta ledare som arbetar med målgruppen tweenies (unga mellan 8–12 år) och tonåringar. Riksstämman beslutade att låta styrelsen utreda behovet och se över eventuella insatser.

Temat för årets riksstämma var In to the wild. Vid en första anblick är det lätt att tro att det anspelades på Årjängs geografiska plats (vilket delvis stämmer).

– Men vi ser även på temat som en uppmaning till att våga vara modiga, säger Ida Tonnvik, Equmenias ordförande.

– Equmenia som rörelse ska våga gå djupare och på vägar som kanske ingen annan testat förut. Vi ska helt enkelt lyssna in Jesus och göra det han kallar oss till.

För många föreningar är riksstämman en viktig mötesplats där man får träffa andra och påminnas om att Equmenia är en nationell organisation och att det är många som arbetar åt samma håll. Men det är flera föreningar som inte deltar på riksstämman. Därför har styrelsen utsett en demokratiutredning som just nu ser över de demokratiska strukturerna och hur föreningarna kan bli än mer delaktiga.

– Jag är med i en nystartad Equmeniaförening och vi såg det som en självklarhet att delta med det antal ombud som vi har rätt att skicka, säger Daniel Ardabili-Farshi från S:t Peters kyrka i Stockholm.

– Jag tror att många föreningar inte prioriterar riksstämman för att man tänker att det inte rör ens egen förening eller för att man inte har tillräckligt stort engagemang. Men det är precis tvärtom. Att få möjligheten att vara på riksstämma föder nytt engagemang och vi tar med oss massa ny inspiration härifrån att jobba vidare med i vår förening.

Riksstämman avslutades med en gudstjänst där Carin Dernulf sände ut föreningarna med uppmaningen att det finns mycket att bidra med i deras lokala sammanhang. Även om det ibland innebär att ta sig ”in to the wild”. Nästa riksstämma blir i Värnamo i november 2020.

UNNI JONSSON

Equmenia som rörelse ska våga gå djupare och på vägar som kanske ingen annan testat förut.

Fakta:

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare