Nyhet

Ekumenisk vecka väntar: ”Bön gör alltid skillnad”

På torsdag startar världens största ekumeniska manifestation. Böneveckan genomförs samtidigt i 75 länder och infaller varje år 18-25 januari. – Den kanske inte gör så mycket väsen av sig, men den har stor betydelse, säger Olle Kristenson, Sveriges kristna råd.

Under Böneveckan för kristen enhet pågår bön i ett stort antal länder på norra halvklotet. Initiativet togs av evangeliska alliansen i början av 1800-talet men har efter hand fått en bredare ekumenisk bas. Idag är Böneveckan ett gemensamt projekt för lutherska, evangeliska, katolska och ortodoxa kyrkor.

I Sverige samordnas veckan av Sveriges kristna råd som också bearbetar och översätter det material som arbetats fram av Kyrkornas Världsråd och Vatikanen. Materialet som används under Böneveckan har framställts av lokala ekumeniska grupper, i år i Karibien. Temat är ”Guds hand leder oss”.

– Materialet präglas av Karibiens historiska arv med slaveri och senare frihet. Till varje dag under veckan finns föreslagna texter som handlar om hur vi ser på varandra, om lidande och hopp, berättar Olle Kristenson, direktor i SKR.

På många orter samlas man under den här veckan varje kväll till gemensamma bönesamlingar i olika kyrkor och till en huvudgudstjänst. Till gudstjänsten finns det en föreslagen ordning och materialet innehåller även bibelstudier på olika teman, sånger och böner.

– Det är svårt att veta i hur stor utsträckning som materialet används, men varje år är det några församlingar som ringer och har frågor. Även om vi inte får så stor respons så ser vi av pressklipp att det görs en hel del lokalt, säger Olle Kristenson.

Han tror att Böneveckan fyller flera olika syften.

– Bön gör alltid skillnad. Bön tillsammans manifesterar en gemensam tro och behovet av varandra, säger han.

I Sverige firas Bibelns dag, som arrangeras av Bibelsällskapet, under Böneveckan. I år 21 januari, alltså på söndag.

–  Förr var det två separata ekumeniska händelser, men nu gör vi en gemensam manifestation. Bibeln och bönen är grunden för den kristna tron och därför känns det naturligt med ett sådant samarrangemang.

Hur bönen ser ut i de olika kyrkofamiljerna skiljer sig åt, men bönen har en central plats i alla kyrkor. När den sker gemensamt så blir den också ett synligt tecken på mångfalden i den kristna kyrkan, anser Olle Kristenson.

Inför Böneveckan har materialet från SKR skickats ut till omkring 3 500 församlingar.  Materialet kan anpassas efter den lokala situationen, på många platser finns redan ekumeniska former för samarbete men där det inte finns är förhoppningen att Böneveckan och Bibelns dag ska kunna stimulera till ny samverkan, enligt arrangörerna. 

0 Kommentarer