EFK överväger att lämna Diakonia

Evangeliska Frikyrkan kommer troligen att lämna sitt huvudmannaskap i biståndsorganisationen Diakonia. - Vi har ett eget starkt internationellt arbete och utnyttjar därför inte så stor del av Diakonias tjänster, säger missionsföreståndare Anders Blåberg.

Under helgen tog Evangeliska Frikyrkans styrelse ett inriktningsbeslut om att lämna huvudmannaskapet i Diakonia. Idag delar man det med Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Svenska Alliansmissionen.


En av anledningarna till att EFK nu omprövar sitt huvudmannaskap är den ekumeniska process som Baptistsamfundet, Missionskyrkan och Metodistkyrkan är inne i. De tre samfunden är också de som står för det största engagemanget i Diakonia. En gemensam kyrka skulle därför komma att dominera samarbetet i Diakonia.


- Det här var ett bra tillfälle för oss att ompröva vårt huvudmannaskap, säger Andres Blåberg. Men vi har länge diskuterat vilken relation vi ska ha till biståndsorganisationen. Vi har ett eget insamlingsprojekt, Ge till Livet, i samarbete med Svenska Alliansmissionen, vilket gjort att en del församlingar känt att det funnits en konkurrenssituation med Diakonia.

EFK har tidigare uttalat kritik mot hur Diakonia engagerat sig i Mellanösternproblematiken. Samfundet har också varit tveksamt till att Diakonia inte alltid väljer kristna kyrkor och organisationer som samarbetsorganisationer. Diakonia har heller inga krav på att de anställda ska dela den kristna tron.

- Diakonia har valt ett vidare spektrum, som inte alltid stämmer överens med EFK:s inriktning, säger Anders Blåberg. Om vi väljer att avsäga oss huvudmannaskapet så behöver det inte innebära att allt samarbete bryts. Diakonia har till exempel helt andra resurser än vi att skapa opinion och i arbetet med mänskliga rättigheter.


I mars 2010 ska huvudmännen och Diakonias ledning mötas till nya samtal där EFK kommer att presentera sina planer. Innan dess ska dialogen föras vidare i EFK-styrelsen.


- Vi har haft ett långt samarbete i Diakonia och tänker inte driva på den här frågan för en snabb behandling. Det finns ännu ingen tidsplan när det ändrade huvudmannaskapet skulle kunna träda ikraft.


CHRISTINA LARSSON

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.