Dramatiskt årsmöte när SEK lades ned

ordförandeklubba

Foto: Mikael M Johannson.

Efter 87 år som samlingspunkt för ”ekumenisk vision och feministisk strategi” har nu Sveriges ekumeniska kvinnoråd gått i graven. Men kanske uppstår något nytt som kan fortsätta arbetet i samma anda.

Med bibelordet om Vetekornets lag öppnade Sveriges Ekumeniska kvinnoråds, SEK, årsmötet av ordföranden Evelina Hermansson.

Även den efterföljande psalm 204 Kornet har sin vila appellerade till frågan för dagen; om organisationen har kraft nog att fortsätta verksamheten, eller om den ska upplösas.

Beslöt om upplösning

Och vid slutet av det ovanligt välbesökta årsmötet röstades så i enlighet med styrelsens förslag. Den historiska organisationen beslöt om upplösning.

Riktigt så entydigt och enkelt var, eller är, beslutet dock inte. Många av de nuvarande styrelsemedlemmarna hade meddelat att de omedelbart skulle avgå, om propositionen inte gick igenom. Något som på sina håll uppfattades som ett hot och ledde till spänning och diskussioner.

Men mötesordförande Kajsa Weryd höll deltagarna i fasta tyglar, och sedan styrelsen i sista minuten lagt fram ett förslag om en arbetsgrupp som kan jobba med framtida former för ett ekumeniskt kvinnoarbete, kunde man rösta i enlighet med styrelsens förslag.

Vad som nu händer med det ekumeniska kvinnoarbetet i Sverige, med Världsböndagen och med tidningen Elsa, är en öppen fråga. Enligt stadgarna måste beslut om upplösning tas vid två på varandra följande årsmöten. (som kan tidigareläggas)

Nytt nätverk kan komma till

Under mellantiden kommer den arbetsgrupp som tillsattes vid årsmötet, fundera kring framtiden, Kanske går det trots allt att behålla SEK, i så fall kan processen avbrytas vid nästa årsmöte. Troligare är att nya former, eller ett nytt nätverk kan komma till, och att någon annan organisation tar över Världsböndagen.

Med dessa fromma förhoppningar avslutades årsmötet. Eller som ordförande Elvira Hermansson tidigare uttryckt saken:

– Vår förhoppning är att upplösningen av SEK ska följa Vetekornets lag och ge förutsättningar för nytt liv att spira.

Annika Ahlefelt

annika.ahlefelt@sandaren.se
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.