Nätlag hotar kyrkornas sociala medier

Församlingar och organisationer kan tvingas bort från sociala medier. Det varnar jurister för efter ett utslag i EU-domstolen.

Men Datainspektionen gör i dagsläget en mildare tolkning.

EU vill skydda sina medborgares personuppgifter, men genom Facebook och andra kanaler så riskerar dessa att överföras till USA och hamna i amerikanska databaser. Detta är en konflikt som lett fram till flera prövningar i EU-domstolen. I den senaste domen, kallad Schrems II, underkänner domstolen ett avtal mellan EU och USA , det så kallade Privacy Shield, som skapats för att försöka komma runt problemet.

Jurister på båda sidor Atlanten har ägnat mycket tid åt att försöka förstå följderna av denna dom, men det finns än så länge inte någon enhetlig uttolkning. Flera svenska jurister varnar dock för långtgående konsekvenser, det gäller speciellt företag som lagrar information i databaser utanför Europa. Några menar att det också kan påverka företags och organisationers användning av sociala medier. Eftersom till exempel Facebook och Instagram är amerikanska företag så finns risken att användarnas personuppgifter och information hamnar i USA.

Jennie Nilsson är bolagsjurist vid advokatbyrån Baker & McKenzie. Hon säger att  EU-domstolens avgörande i Schrems II-målet leder till att den som är personuppgiftsansvarig på ett företag eller organisation måste göra en analys av hur personuppgifterna hanteras.

— En del i detta är att förstå i vilken omfattning som utländska myndigheter kan få del av uppgifterna. När det gäller sociala medier vore ett lämpligt första steg att söka efter information som den aktuella leverantören publicerat om Schrems II.

Har du något råd till församlingar och organisationer som nu är oroliga? 

— Jag skulle vilja ge församlingar och organisationer samma råd som vi lämnar till våra kunder. Att noggrant kartlägga vilka överföringar av personuppgifter som äger rum och hur dessa skyddas, säger hon.

Det är Datainspektionen som har ansvar för tillsynen av hur företag och organisationer hanterar personuppgifter. Vid överträdelser kan myndigheten utfärda en form av böter, kallad sanktionsavgift.

Elisabeth Jilderyd är jurist och internationell samordnare vid myndigheten, och hon arbetar med uttolkningen och åtgärder efter Schrem II.

— Detta påverkar alla som för över personuppgifter till USA till exempel genom att man anlitar ett amerikanskt företag för hanteringen av personuppgifter, vilket gör det till en stor fråga för myndigheter, företag och organisationer inom EU, säger hon.

Hon uppmanar också organisationer och företag att göra en grundlig analys av hur personuppgifter hanteras, med fokus på om information kan hamna i länder utanför EU.

Men är det inte väldigt stora krav att till exempel ställa på en liten församling?

— Vi är medvetna om det. Nu finns en grupp inom EU som håller på att ta fram en närmare vägledning och rekommendationer, som kommer i slutet av oktober eller början av november. Det sker i syfte att hjälpa både stora och små organisationer, säger hon.

Men kommer Datainspektionen slå ner på församlingar som publicerar på Facebook?

— Vi har inga sådana tillsynsprojekt på gång. Men det är samtidigt viktigt att vara medveten om att om vi får in klagomål så är vi skyldiga att vidta åtgärder, säger hon.

Om vi får in klagomål så är vi skyldiga att vidta åtgärder Elisabeth Jilderyd

Jonatan Sverker

1 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Jan Elmqvist
Det är väl inga församlingar som publicerar personuppgifter på FB. Gör man det har man inte förstått den nya datalagen. Det gäller att vara uppmärksam med vad som publiceras.