Nyhet

Diakonia utvidgar verksamheten

Diakonia inrättar två nya resurscenter för Syrien och Mali, och tillsätter en internationell expert på huvudkontoret i Stockholm. Tillsammans med centret i Jerusalem kommer dessa att utgöra Diakonias globala program för internationell humanitär rätt, IHL.

– Folkrätten, och framför allt internationell humanitär rätt, glöms lätt bort i staters hantering av kriser. Oftast för att man helt enkelt inte vet vad som gäller, säger Georg Andrén, generalsekreterare på Diakonia, i ett pressmeddelande.  Tillsammans med UD:s kabinettssekreterare Annika Söder huvudtalar han på lanseringseventet den 12 februari.

-Diakonias arbete med att lyfta den humanitära rätten började för snart 15 år sedan i Israel/Palestina, då vi öppnade vårt första resurscenter på regionkontoret i Jerusalem, med fokus på den israelisk-palestinska kontexten. Nu vidgar vi arbetet.

Internationell humanitär rätt, även kallat "krigets lagar"(på engelska international humanitarian law – IHL), är en samling grundläggande rättsprinciper som syftar till att skydda civila och reglera krigföringens medel och metoder under väpnade konflikter. Diakonia har arbetat med IHL sedan 2004

De nya centren ska dra nytta av metoder och erfarenheter från tidigare arbete för att öka kunskapen om humanitär rätt. Insatserna riktar sig till det lokala civilsamhället, det internationella samfundet, beslutsfattare och journalister.

-Rent konkret innebär det här att vi tillhandahåller juridiska experter som forskar på humanitär rätt i de här områdena och skriver rapporter om olika fall, säger Peter Ottosson, rådgivare humanitärt arbete.

-Vi vidareutbildar också diplomater, journalister och andra på plats, håller briefings och updates. Sakligt och objektivt.

-Vi försöker också medvetandegöra olika beslutsfattare om den lagstiftning som finns.

Att Diakonia nu väljer att förlägga sina center till Syrien (med det fysiska kontoret i Libanon) och i Mali beror på att det är här som Diakonia har verksamhet sedan tidigare, och att det pågår två stora konflikter i områdena.

-Vid sådana här konflikter är det alltid civilbefolkningen som blir utsatt, alltid de som måste skyddas, förklarar Peter Ottosson.

–Vid sidan av de två nya centren utreder vi möjligheten till ytterligare expansion och etablera resurscenter även för Myanmar, Somalia och DR Kongo, säger Stephen Wilkinson. Diakonias internationella IHL-expert som också ansvarar för samordningen av det globala programmet.

 

 

 

 

 

 

 

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar