Nyhet

De vill arbeta för en porrfri barndom i EU

Organisationen porrfribarndom ville veta hur våra EU-politiker vill agera för just en porrfri barndom. Resultatet: MP:s toppkandidater får högst notering, medan SD och L får bottenbetyg.

Organisationen Porrfri barndom har drivit frågan med stort genomslag i både sociala och traditionella medier sedan start för bara ett år sen.

Elsa Lantz, en av grundarna, tror att det snabbt växande intresset beror på att det tidigare har saknats kunskap om barns exponering för våldsporr bland vuxna som själva växte upp utan internet.

– Vi ser att det finns ett stort behov av att arbeta med den här hälsokrisen bland barn. Många vuxna vet inte hur det ser ut på porrsajterna idag och hur våldsam porr normaliseras från tidig ålder. De vet inte att skolsköterskor rapporterar om ökad analinkontinens bland högstadietjejer eller att det leks sanning eller konsekvens med analt, vaginalt eller oralt som alternativ för ”konka”. Porrberoende går längre ner i åldrarna och det finns bara ett fåtal ställen att få hjälp, berättar Lantz.

Porrsajterna på internet har varje vecka mer trafik än Amazon, Netflix och Twitter tillsammans. Svensk forskning visar att 8 av 10 svenska barn sett porr och är i genomsnitt 12 år när de aktivt börjar porrsurfa. Lantz berättar att de för några dagar sedan kontaktades av en kille på 16 år som sa att han har varit porrberoende sedan han var nio.

För att öka det politiska trycket skickade organisationen för några veckor sedan ut en enkät med tre frågor till de etablerade svenska partiernas Europaparlamentskandidater.

Enkäten formulerades; Om du blir invald i Europaparlamentet kommer du att arbeta för att EU vidtar följande konkreta åtgärder för att begränsa barns exponering för och konsumtion av nätpornografi 1. Åldersverifiering på nätpornografi 2. Porrfilter publika wifi och förskolor/skolor 3. Folkbildningskampanj om pornografins skadeverkningar på barn.

Porrfri barndom certifierar nu de politiker som svarat JA på minst en av åtgärderna ovan. Blandade resultat kom tillbaka. I topp ligger miljöpartiet där alla fem toppkandidater nu certifieras, medan SD och L helt saknade toppkandidat som vill verka för frågorna. Många svarade inte, vilket är vanligt i enkätundersökningar.

- Jag tycker att det vore mycket bra om porrfilter införs på alla skolor och förskolor. I skolan hör porr, sexism och våld aldrig hemma, kommenterar MP-kandidaten Jakop Dalunde som är en av de som nu certifieras.

– Fantastiskt att Miljöpartiets toppkandidater förstår allvaret. Däremot är det hög tid för samtliga EU-kandidater från alla partier, inte minst Sverigedemokraterna och Liberalerna att komma in i matchen i en av vår tids största ödesfrågor för folkhälsan enligt en låg rad av Sveriges främsta läkare, kriminologer, advokater, barnpsykologer, skolsköterskor med fler, säger Jenny Holmström, medgrundare Porrfri Barndom.

Robert Tjernberg

robert.tjernberg@sandaren.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare