Dags skippa titeln biträdande kyrkoledare?

Foto: Mikael M Johansson

KOMMENTAR
Vi vågar påstå att Sändaren var först med att uppmärksamma de oklara, snåriga och delvis inkonsekventa formuleringarna i Equmeniakyrkans stadgar gällande kyrkoledarval.

Det var i samband med lanseringen av Linda Alexandersson inför kyrkoledarvalet 2020. Visserligen går inte alla eventualiteter att förutse i stadgar, men det är häpnadsväckande att de stadgar som gällt fram till nu gällande kyrkoledarvalet i Equmeniakyrkan en gång så otänkt gick igenom. Men vår kritik viftades bort både från styrelsen och presidiet den gången.

Stadgarna är nu tydliga

Men kyrkostyrelsen har tänkt om och föreslagit en stadgeändring, som gick igenom. Nu framgår det tydligt att det endast är kyrkostyrelsen som kan föra fram kandidaterna till val. Om kandidaterna inte faller ombuden på läppen är enda möjligheten att rösta nej. Hur högt upp på demokratiskalan denna lösning kommer kan diskuteras och där gick åsikterna lite grand isär under kyrkokonferensen. Men det viktigaste är att stadgarna nu är tydliga och att kyrkokonferensen ändå kan ses som högsta beslutande organ i denna fråga.

Borde kanske ha annan titel

Med det sagt, borde kanske kyrkostyrelsen och konferensen gått ännu längre i sin stadgerevision och helt slopa val av biträdande kyrkoledare? Redan i dag är det kyrkostyrelsen som bestämmer hur många biträdande kyrkoledare det ska finnas och vilka uppgifter de ska ha. De bör ses som medarbetare på kyrkoledarkansliet och kanske rent av borde ha någon annan titel (samfundssekreterare?). En av dem kan sedan fungera som ställföreträdande kyrkoledare för att kunna upprätta hålla kyrkoledarfunktionen om den ordinarie kyrkoledaren av någon anledning inte kan verka i sin tjänst.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

 

Till minne