Corona kan stoppa kyrko- konferens

Equmeniakyrkans kyrkokonferens i maj är i farozonen på grund av coronavirusutbrottet. Bilden är från Kyrkokonferens i Kistamässan Stockholm. foto: Marcus Gustafsson

Coronaviruset får stora konsekvenser för Equmeniakyrkan. Årets kyrkokonferens i Malmö kan komma att skjutas upp.

En krisgrupp har skapats inom Equmeniakyrkan för att hantera frågor som rör coronaviruset. Gruppen har, som tidigare meddelats, beslutat att ställa in årets musikkonferens i Linköping.

— När Folkhälsomyndigheten kom med sin hemställan till regeringen att sammankomster med fler än 500 personer inte ska vara tillåtna så var det naturligt att ställa in konferensen, säger George Olvik, som är kommunikationschef.

Krisgruppen följer utvecklingen noga. Enligt George Olvik är det en svår balansgång mellan att hindra smittspridning och att inte skapa en onödig rädsla i samhället.

– Det är ju många som är friska och som vill träffas i kyrkan. Om man ställer in sådana möten kan det bidra till oro, säger han.

Krisgruppen kan fatta beslut för verksamheten på nationell nivå, men det är varje enskild församling som ansvarar för de egna samlingarna och gudstjänsterna. Många församlingar vänder sig dock till krisgruppen för råd.

I dagsläget uppmanar inte krisgruppen församlingar att ställa in gudstjänster eller samlingar.

– Vår bedömning är fortfarande att det är gränsen på 500 personer som gäller. Men varje församling måste fatta egna beslut. Det kan finnas andra faktorer att väga in, om det till exempel är många äldre eller andra i riskgrupper som samlas, eller om många måste åka kollektivtrafik för att ta sig till samlingar, säger George Olvik.

Enligt planerna ska årets kyrkokonferens hållas i slutet av maj i Malmö. Den är inte inställd, men det är inte heller självklart att den kan genomföras. Inom Equmeniakyrkan arbetas det nu med alternativa lösningar.

— Om vi känner minsta oro så kommer den att flyttas till tidig höst, säger han.

För Equmeniakyrkans personal har det införts reserestriktioner. Alla tjänsteresor utomlands är inställda, och besök från utlandet skjuts upp.

– Det är ju väldigt viktiga möten som har fått ställas in, men de har inte varit livsavgörande. Och det finns en förståelse ute i världen för att vi behöver ställa in, säger han.

Även barn- och ungdomsorganisationen Equmenia får många frågor om coronaviruset. Ledningen har under fredagen skickat ut ett brev med rekommendationer till landets Equmeniaföreningar. Equmenia uppmanar föreningarna att följa utvecklingen men inte att ställa in verksamheter. Däremot betonas vikten av god hygien och att föräldrar håller förkylda barn hemma.

– Man kan också tänka på hur man gör verksamheten så säker som möjligt. Scoutpatruller kan till exempel vara utomhus, säger Carin Dernulf, generalsekreterare.

Hon menar också att ledarna i barn- och ungdomsverksamheten kan vara ett stöd för dem som är oroliga för coronaviruset.

– Vi vill att ledarna ska vara rustade att bemöta oron men inte spä på den, säger hon.

I brevet uppmanas också föreningarna att fundera över om de kan hjälpa andra människor under krisen. Det kan röra sig om att handla mat till äldre som blir isolerade.

– Som kristen så är det i vårt DNA att finnas till för de som är utsatta, säger hon.

På nationell nivå har planerade verksamheter fått ställas in. Carin Dernulf sörjer att den ekumeniska konferensen för unga ledare, Kallad, inte kan genomföras. Även sommarens scoutläger kan vara hotade.

— Ingen vet ju hur läget är då. Vi planerar för att genomföra, men är beredda att ställa in, säger hon.

Fakta:

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.