Nyhet

Byte av ord räddar scouternas bidrag

Scoutverksamhet, som här på Equmeniakyrkans stora scoutläger Prisma i Hälsingland i sommar, ses nu inte som en religiös verksamhet av Göteborgs kommun, men får innehålla religiösa inslag. Car

Kommunstyrelsen i Göteborg har fattat beslut som kan göra det enklare för religiösa föreningar att få bidrag igen. Equmenias generalsekreterare Carin Dernulf, som under lång tid drivit frågan om generösare bidragsregler, ser beslutet som en seger.

2018 förlorade flera kristna föreningar i Göteborg de kommunala bidragen till scoutverksamhet. Bakgrunden var politiska beslut om att motverka all form av diskriminering. Eftersom det förekommer andakter och bön i scouterna så ansågs inte verksamheten tillräckligt inkluderande.

Equmenia, tillsammans med andra aktörer, arbetade intensivt för att få politiker och tjänstemän att förstå att alla inslag i scoutverksamheten är frivilliga och öppna för alla.

Nu ser det ut som om lobbyarbetet har lönat sig. Nyligen fattade kommunstyrelsen beslut om en omformulering av tidigare skrivning som innebar att föreningar inte skulle kunna beviljas bidrag för verksamhet som innehöll partipolitiska eller religiösa inslag. En politisk majoritet med Kristdemokraterna i spetsen föreslog en annan formulering som slår fast att föreningar inte ska beviljas bidrag för verksamhet som består av partipolitiskt eller religiöst arbete.

– Det är skillnad på ”verksamhet” och ”inslag”. Scouterna är i sig ingen religiös verksamhet men vi har naturligtvis inslag som bön och andakter. Det känns som om politikerna äntligen tagit sitt förnuft till fånga, säger Göran Bjerheim som funnits med i samtalen med förvaltningen som representant för Rambergskyrkan som gick miste om sina bidrag.

I yrkandet skrev partierna att föreningarna skulle kunna bjuda in religiösa företrädare till sin verksamhet, liksom att ”mindre inslag såsom en avslutande bön” inte skulle diskvalificera dem från att söka bidrag för övrig icke religiös verksamhet.

– Det var aldrig aktuellt att vi skulle kompromissa med våra stadgar där den kristna tron är vår självklara grund. Jag är glad över att allt engagemang och alla samtal med tjänstemän och politiker har lönat sig. Det visar att det är värt att kämpa och att vi tillsammans kan påverka, säger Carin Dernulf.

– Den 12 september hanteras ärendet i fullmäktige. I och med detta bör föreningarna kunna andas ut, säger Elisabet Lann, Kristdemokraternas kommunalråd och ordförande i idrotts- och föreningsnämnden.

Fakta:

Christina Larsson

031-69 32 38

christina.larsson@sandaren.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare