Nyhet

Boklådorna backar när läsarna väljer nätet

Internetbokhandeln går som tåget, medan den fysiska bokhandeln minskar. Utveckling har påverkar även de kristna förlagen och boklådorna. För att överleva gäller det att anpassa sig till en ny verklighet, menar flera av de förlagschefer Sändaren talat med.

Din Bok i Göteborg är enligt ägaren Per Bodemar en ekumenisk mötesplats. Med sitt centrala läge är det många kunder som slinker in för att titta på böcker och prata en stund. Men allt fler väljer att köpa via internet.

DinBok-kollegorna i Örebroaviserade nyligen att de inte längre kunde driva butiken på grund av dålig lönsamhet. De är en i raden av kristna boklådor som stängt igen de senaste åren. Idag finns bara ett tiotal kvar. På frågan om vad bokhandelsdöden beror på svarar Per Bodemar att flera komponenter bidrar:

– Vi dras med samma problem som detaljhandeln generellt, framför allt beroende på att fler väljer att köpa via nätet. Dessutom tror jag att läsandet rent allmänt i våra församlingar har minskat liksom medlemstalet.

Din Bok i Göteborg tappade i försäljning förra året och Per Bodemar har svårt att se hur han ska kunna öka den. Han är angelägen om att samarbeta med andra aktörer, inte minst församlingarna. Men han ser att även bokbordsförsäljningen i kyrkorna minskar.

– Vi behöver stöd från församlingarna för att överleva och är beroende att de inte väljer näthandeln istället för den fysiska bokhandeln, konstaterar han.

Per Bodemar menar att det går något förlorat kulturellt när boklådor tvingas stänga. Han jobbar för att Din Bok ska uppfattas som intressant, både för kunder och för förlagen.

Ny statistik från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggarföreningen visar att internetbokhandeln ökade med 5 procent under 2017 och den fysiska bokhandeln minskade med 4,5 procent. Tack vare att ljudboksförsäljningen ökade så kraftigt, med 50 procent, så var den totala bokförsäljningen oförändrad jämfört med 2016.

Mest ökade barn- och ungdomslitteraturen som haft en stabil försäljningsökning under de senaste tio åren, sedan 2013 med över 20 procent. Även kategorin Humaniora ökade kraftigt, med 7,9 procent.  Största minskningen var inom kategorin skönlitteratur och populär facklitteratur.

Sändaren ringde runt till några kristna bokförlag och fick lite olika svar på hur man ser på framtiden, både när det gäller utgivning och hur man påverkats av en ökande näthandel.

– Den största delen av vår försäljning finns under kategorin humaniora, alltså böcker som handlar om hur jag ska leva mitt liv och förhålla mig till det som finns i skärningspunkten mellan kristen tro och min vardag. Det är ämnen som intresserar människor, säger Marcus Pollack, förlagschef för Marcus förlag.

Han är optimistisk inför framtiden och hans förlag har stabila försäljningssiffror. För Marcus förlag, liksom för övriga kristna bokförlag, har internethandeln blivit allt viktigare. Adlibris är Marcus förlags största kund.

– Boken är den mest optimala e-handelsvaran. Den kommer inte i olika storlekar och färger som andra varor, och därför blir det nästan inga returer, konstaterar han.

Marcus Pollack tycker att det är viktigt att den fysiska bokhandeln finns kvar. För att det ska bli så måste församlingar och boklådor skapa mer intresse kring läsandet, menar han.

Det är viktigt med fortbildning och fördjupning. Församlingarna borde mer lyfta fram litteraturens möjlighet att hjälpa människor att förstå vad som händer i samhället och hur man kan möta existentiella frågor. Och om boklådorna ska överleva måste de skapa mer uppmärksamhet kring författare och arbeta med författarmöten och föreläsningar, säger han.

Sjöbergs förlag är inne i en positiv trend. Förra året ökade försäljningen med 25 procent som ett resultat av olika satsningar och att man bland annat släppte en ny bibelöversättning.

– Vi säljer ungefär 30 procent över webben och 70 direkt till bokhandel och församlingar. Den största utmaningen för oss är att nå in i den profana bokhandeln, säger förlagschef Joel Sjöberg.

Han tycker att det är tråkigt att så många kristna boklådor tvingats lägga ner. Det påverkar också förlagens försäljning.

– Det är en social sak att gå in i en bokhandel och bli betjänad jämfört med att klicka in sin beställning på nätet. Jag hoppas att de få kristna boklådor som finns kvar ska hitta ett sätt att överleva, säger han. 

Verbum, som ägs av Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan, har den senaste tioårsperioden brottats med en tuffare ekonomi, även om 2017 var ett relativt bra år enligt utgivningschef Kristina Wänblom som är förhoppningsfull inför 2018.

– Rent allmänt tycker jag att de existentiella frågorna hörs tydligare i samhället just nu. Det är ett intresse som vi som förlag vill svara upp mot.  Att det finns ett sug efter att prata om sådana frågor ser vi när kyrkor anordnar författarkvällar med exempelvis Carolin Krook som talar om sin bok om Ingemar Bergman.

Kristina Wänblom konstaterar att människor idag väljer att köpa böcker på olika sätt. Församlingar köper Verbums böcker både på webben och via fysiska bokhandlare, medan andelen privatkunder på webben är försvinnande liten. 

– Det är bekymmersamt även för oss som förlag när kristna boklådor tvingas lägga ner eftersom de har en särskild relation till vår utgivning och identitet, säger Kristina Wänblom.

Jennie Sjöström, förlagschef för Libris, säger att förlagets fysiska bokförsäljning har minskat. Den digitala bokförsäljningen har däremot ökat markant men ger än så länge inte några stora intäkter. För att möta den sjunkande bokförsäljningen totalt har förlaget under de tre senaste åren arbetat hårt med att skära ner på övriga kostnader.

– För övrigt handlar det framför allt om att följa med i läsbeteendet, erbjuda innehåll oavsett plattform och marknadsföra böckerna strategiskt och ekonomiskt effektivt. Den förändring som vi framför allt ser är hur intresset för kristen litteratur generellt i samhället har ökat, och här tror vi att Libris har en viktig roll att spela.

Köp- och läsbeteendet hos kristna skiljer sig inte från övriga läsare. Man köper böcker där det är billigast eller enklast att handla. Det är en utmaning för förlagen att finnas tillgängligt överallt, menar Jennie Sjöström.

– Vi försöker erbjuda aktuella ämnen ur ett församlingsperspektiv för att möta olika behov och uppmuntra församlingsledare att i sin tur uppmuntra sin församling till bokläsning.

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar