Boken som ska hjälpa församlingar att bli inkluderande

Lina Mattebo, Anders Camenius, ­Anna-Karin Caspersson och Robert Eriksson har ingått i redaktionsgruppen för En enda kropp. Förhoppningen är att boken ska hjälpa församlingar att bli inkluderande till hbtq-personer.

Hur ska alla människor kunna känna sig hemma och älskade i församlingen? Det försöker boken ”En enda kropp” svara på. I antologin ges bland annat råd kring hur en mer inkluderande församling kan skapas.

Det är inte den första boken med fokus på hbtq som ges ut inom kyrkan. Men En enda kropp – vägar till en hbtq-inkluderande församling är ett försök att tränga djupare in i frågorna, men också att inkludera fler i den kristna gemenskapen.

– Vi tyckte att det saknades en bok som tar upp alla bokstäverna i hbtq, och som också pratar om identitet, säger Lina Mattebo, som är redaktör för antalogin.

Robert Eriksson, ­föreståndare i Betlehemskyrkan i Göteborg, har ingått i redaktionsgruppen och skrivit två kapitel. Han berättar att den utgår från den lokala församlingen och att målet är att den ska få praktiska konsekvenser i församlingslivet.

– Den ska adressera gemenskapen, för det är centralt att alla människor ska bli välkomnade in i Kristi kropp, säger han.

Anna-Karin Caspersson har också ingått i redaktionsgruppen. För henne har det varit viktigt att boken inte enbart ska innehålla teologisk fördjupning utan att den också ska hjälpa människor att bemöta varandra bättre. Hon hoppas att den ska vara ett sällskap på vägen för dem som vill skapa en mer inkluderande församling.

– Ibland när en församling inte vet hur man går tillväga så bygger man lätt upp hinder som går ut på att det är alldeles för svårt. Vi har med mer praktiska kapitel som visar att det inte behöver vara det, säger hon.

Boken är en antologi med 17 författare, som kommer både från frikyrkosamfund och från Svenska kyrkan. Den innehåller teologisk fördjupning, personliga berättelser och konkreta råd.

– Att hitta röster från hbtq-håll som velat skriva om känsliga ämnen har inte varit enkelt, men vi tycker att det blivit väldigt bra, säger Anders Camenius, som också arbetat med boken.

Han menar att samtalet hittills varit fokuserat på frågan om samkönade äktenskap, men att boken även lyfter till exempel hur transpersoner ska kunna bli en självklar del av församlingen.

– Jag tror att fler kan få med sig mycket från denna bok. Det är en annan bredd, säger han.

De har alla en förhoppning om att boken ska hjälpa människor att ta steg till att skapa församlingar där hbtq-personer är en självklar del, och där det inte ses som ett avsteg från bibeltrohet.

Men kommer ni att kunna leva tillsammans med kristna som kommer till en annan slutsats om hbtq?

– Redan i dag lever vi med massor av olika åsikter, så jag tror det. Men man får inte tappa bort att det handlar om människor, det är inte en fråga, säger Anders Camenius.

– Det handlar inte om att vi ska försöka få en grupp att ändra sig, utan hur vi ser på människor. Alla vinner på inkludering. Församlingen får fler perspektiv och Guds kärlek når fler, säger Robert Eriksson.

Det handlar inte om att vi ska försöka få en grupp att ändra sig, utan hur vi ser på människor

Fakta: En enda kropp

Några av de som bidragit med texter är André Jakobsson, regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan, teologen Joel Halldorf och Jenny Dobers, också regional kyrkoledare. Många ämnen berörs i boken, bland annat regnbågsfamiljer, identitetsutveckling och äktenskap. Till boken finns samtalsfrågor som tagits fram av Sensus.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.