Befolkningsökningen hotar klimatet

Klimathotet är numera på allas läppar. Men det nämns sällan i samma andetag som befolkningsökningen, trots att de båda hänger intimt samman. Därför har åtgärder för att dämpa folkökningen uteblivit — fastän de skulle leda till kraftiga minskningar av växthusgasutsläppen, skriver forskare i USA i tidskriften Science.

Forskarna, John Bongaarts vid Population Council i New York och Brian O'Neill vid National Center for Atmospheric Research i Boulder, konstaterar att folkökningen var på allas läppar mellan 1950- och 1980-talet, men att den sedan dess mer eller mindre har försvunnit från dagordningen.

Detta märks på flera plan. FN:s klimatpanel (IPCC) nämner att folkökningen är en faktor bakom klimatuppvärmningen, men är tyst om hur problemet ska tacklas — och i Parisavtalet om världens klimat saknas i princip befolkningsproblematiken.

- Det finns många som håller tyst, mot bättre vetande. I FN:s millenniemål är problemet inte ens medtaget, säger Frank Götmark, professor i ekologi vid Göteborgs universitet, till TT.

Orsaken till tystnaden, enligt studien, är i hög grad politisk. Under många år betonades vikten av familjeplanering, både för att stärka kvinnornas ställning i världen och som ett sätt att få ner födelsetalen.

Men i samband med befolkningskonferensen i Kairo 1994 tonades detta ner — i hög grad på grund av motstånd från konservativa och religiösa grupper i ett flertal länder, främst muslimska.

- Samtidigt blev det tabu i väst att ta upp frågan. Man ville inte stöta sig med fattiga länder, säger Götmark.

Ändå är det slående hur klimat- och befolkningsfrågan hänger samman. Kurvorna över folkökningen och ökningen av koldioxidhalterna i atmosfären sedan 1880 följer varandra nästan exakt.

- Befolkningstillväxt medför automatiskt högre energiförbrukning vilket i sin tur innebär ökade utsläpp av växthusgaser, säger Götmark.

Fast detta samband har ofta negligerats. Många tror exempelvis att det inte spelar någon roll om folkmängden ökar i fattiga länder eftersom deras utsläpp per capita är låga.

Men det är en grundläggande missuppfattning, skriver Bongaarts och O'Neill. En dämpad befolkningstillväxt på jorden skulle på sikt minska växthusgasutsläppen med 40 procent eller mer, enligt en studie i The Lancet från 2012.

En annan studie från 2010 i Proceedings of the National Academy of Sciences visar att utsläppen skulle kunna minska med 29 procent redan till 2050 — och på så vis ge ett avgörande bidrag till att minska riskerna för en kraftig temperaturhöjning till 2100.

Bongaarts och O'Neill påpekar att FN:s prognoser antyder att jordens befolkning kommer att öka från dagens 7,6 miljarder till 11,2 miljarder människor till år 2100 — fast i värsta fall kan vi hamna på 13,3 miljarder. Att tro att denna makalösa ökning inte kommer att påverka klimatet är att blunda fullständigt för verkligheten, enligt forskarna.

En annan missuppfattning är att familjeplanering i fattiga länder inte ger resultat. Tvärtom, skriver de, har olika åtgärder visat sig förvånansvärt effektiva i vissa länder. Ett bra exempel är Bangladesh där tillgång till billiga preventivmedel och hälsovård för kvinnor har lett till kraftigt sjunkande födelsetal.

En jämförelse med Pakistan är slående. År 1980 hade de båda länderna nästan exakt samma folkmängd, omkring 80 miljoner. År 2100 beräknas Pakistans befolkning vara mer än dubbelt så stor som Bangladeshs, 360 respektive 170 miljoner. Orsaken är att Pakistan i stort har saknat program för familjeplanering.

En tredje missuppfattning är att familjeplanering är en alltför kontroversiell åtgärd i många länder.

Forskarna menar att det inte finns anledning att låta den typen av kontroverser ligga i vägen för vettiga åtgärder som alla vinner på i längden — inte minst de fattiga kvinnorna på jorden. Frank Götmark håller med.

- Problemet måste uppmärksammas mer. Det är absurt att frågan har sjunkit undan från dagordningen, säger han.

Roland Johansson/TT


Fakta: Jordens befolkning

För 10 000 år sedan, vid istidens slut, när människorna började bruka jorden, fanns det troligen uppemot två miljoner människor på jorden. Vid tiden för Kristi födelse, för 2 000 år sedan, hade den siffran ökat till 200—300 miljoner.

Befolkningen ökade sedan långsamt under århundradenas lopp fram till cirka en miljard människor runt år 1800.

Därefter ökade takten påtagligt, i och med den industriella revolutionen. År 1950 var vi 2,5 miljarder människor på jorden.

Det som hände sedan kan inte beskrivas som något annat än en befolkningsexplosion. Från 1950 till i dag, inom loppet av 65 år, har antalet människor på planeten tredubblats, till 7,6 miljarder. Det är sannolikt den mest dramatiska ökning som en djurart uppvisat i jordens historia.

Källor: FN, Netherlands Environmental Assessment Agency

 

 

 

 

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Thomas Kärrlander
Artikelns trovärdighet blir tyvärr låg i och med att fictionförfattaren Roland Johansson från TT undertecknat den. Rolands fabler brukar fylla sista sidan i lokala SN, den ena sagan mer otrolig än den andra... För övrigt är det Gud och inte människorna som har kontroll över vår jord inklusive vädret. Vänd istället om och sök den som skapat och upprätthåller jorden som ni bor på, då kommer Gud också hela landet!