Nyhet

Barn och äldre riskerar att förlora assistansen helt

Funktionshindrade barn under tolv år och äldre över åttio år ska inte ha rätt till personlig assistans. Det föreslår regeringens utredare i den kommande LSS-utredningen.

Regeringens utredare, Gunilla Malmborg, har i uppdrag att se över LSS, lagen som ger vissa funktionshindrade rätt till personlig assistans.

Det förslag som nu skickats ut till experter på området innehåller förslag som kraftigt reducerar rätten till assistans. Barn under tolv år föreslås oavsett funktionshinder inte få hjälp av personliga assistenter. Istället ska de kunna få en ny insats: omvårdnad och stöd för barn. Barn som inte har stora omvårdnadsbehov ska kunna få en annan insats, boendestöd. Det här innebär kraftiga inskränkningar för barn som inte specifikt behöver vård hemma. Tidigare har lagen fokuserat på att alla ska kunna delta i samhället, oavsett ålder och funktionshinder.

Begränsningarna ska också gälla äldre. I dag har den som har assistenter vid 65 års ålder rätt att behålla den hjälpen, men inte den som skadas eller blir funktionshindrad efter 65 år. I det nya förslaget begränsas rätten så att de som fyller 80 år istället ska få hjälp av kommunernas äldreomsorg.

TT

  • 1 Kommentar

  • Lägg till ny kommentar
  • Thorsten Schütte

    Det är sorgligt att se hur LSS allt mera blir som en Schweizerost med massor av hål...