Bara kristna föreningar i kommunens stickprovskontroll

Equmeniakyrkans unga har hamnat i Göteborgs bidragsfokus

De båda Equmeniaföreningar i Göteborg som ombetts skicka in intyg på att inga religiösa inslag förekommer i aktiviteten man söker kommunala bidrag för har blivit utsedda för ”stickprov” i förvaltningens årliga kontroll, enligt Tobias Gröndahl, avdelningschef på Idrotts- och föreningsförvaltningen.

Turerna kring aktivitetsbidrag till ideella barn- och ungdomsföreningar fortsätter att förvåna. Att tre kristna föreningar (förutom Equmeniaföreningarna även Backa SAU som tillhör Alliansmissionen) av 460 bidragsberättigade föreningarna har blivit ”slumpmässigt utvalda” kan tyckas förvånande. Tobias Gröndahl förklarar att man gjort ett visst urval, bland annat utifrån vilka föreningar som förvaltningen haft en dialog med.

För att föreningarna skulle kunna få bidrag för höstens aktiviteter så behövde deras ansökan kompletteras, bland annat med ett förtydligande om de religiösa inslagen men också om att det ska kunna vara möjligt att vara med i aktiviteten utan att vara medlem i föreningen. Samma kriterier gäller för bidragen 2019.

Som Sändaren tidigare rapporterat så tänker ingen av Equmeniaföreningarna skriva på något sådant intyg.

– Jag förstår frustrationen och att många tycker att det här är olustigt. Samtidigt har vi ett regelverk vars tillämpning nu ses över efter att kommunrevisionen påpekat att föreningar inte tillräckligt följer bidragsreglerna.

Ett av kriterierna för att få föreningsbidrag är att samlingen ska vara öppen för alla.

– Vad händer om vi betalar ut kommunala aktivitetsbidrag och några känner sig exkluderade på grund av religiösa inslag? Detta handlar inte bara om kyrkornas verksamhet utan även andra religiösa grupper.

Tobias Gröndahl säger vidare att nuvarande regelverk är ett svårt och trubbigt redskap att navigera efter i bedömningen av hur bidragen ska fördelas, men det är det förvaltningen har att förhålla sig till. Han tycker att det finns en öppenhet i förvaltningen för olika synsätt och att man lyssnat till vad föreningarna har att säga. Han medger också att det finns en viss okunskap om religion och det som i bidragsreglerna kallar religiös verksamhet.

– Därför är det viktigt att fylla på kunskapsbasen. Vi välkomnar att föreningarna gör sina röster hörda och vill fortsätta samtalet med oss.

Diskussionen om hur de befintliga bidragsreglerna ska tolkas har pågått under lång tid. Equmenia är en av de organisationer som har yttrat sig över den remiss om en översyn av stadens modell för föreningsbidrag som kommunstyrelsen tog initiativ till förra året. Drygt 70 svar från alla stadsdelsförvaltningar, idrotts- och föreningsförvaltning, kulturförvaltning och social resursförvaltning samt cirka 60 föreningar och andra organisationer har kommit in.

I slutet av mars beräknas ett förslag finnas klart för beslut i kommunstyrelsen.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.