Nyhet

Anders Arborelius: "Vår medverkan efterfrågas på ett helt annat sätt"

Deltagarna vid samtalet på Kulturdepartementet: Mikael Stjernberg, SKR, Karin Wiborn, SKR, Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, statsrådet Amanda Lind, Daniel Alm, pingströrelsen och Martin Modeus, Svenska kyrkan. Foto: SKR

– Ett bra möte. Kulturministern var väl insatt, insåg religionens betydelse och tog våra frågor på allvar.

Kyrkoledarna i Sveriges Kristna råd (SKR) var nöjda efter måndagens möte med kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP). 

Mötet var det andra av SKR:s tre ministermöten innan sommaren. Nu stod frågor kring kyrka och civilsamhället, religionsfrihet och statens bidrag till trossamfunden i centrum. SKR ville ge ministern en tydlig bild av hur kyrkorna arbetar och bana väg för en kontinuerlig dialog.

– Man får nog säga att attityden gentemot kyrkor och civilsamhälle är en helt annan nu än för några år sedan. Vår medverkan efterfrågas på ett helt annat sätt, sade biskop Anders Arborelius, Katolska kyrkan, till Sändaren efter mötet.

Han informerade ministern om kyrkornas arbete med konvertiter, konfessionella friskolor och sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer.

– Men jag talade också om kyrkornas viktiga roll för integrationen i samhället.

Daniel Alm, föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan, talade om trossamfundens samhällsnytta.

– Kyrkorna är ju stora sociala aktörer, men det ställs ofta hårdare krav på oss än på andra organisationer. Också den känsliga frågan kring statens stöd till trossamfunden, och vissa kommuners indragna bidrag till religiösa ungdomsorganisationer togs upp.

– Här tror vi att en ändring är på gång, utifrån statsvetaren Ulf Bjereld (S) utredning om bidrag till trossamfund. Men ministern kunde naturligtvis inte ge konkreta besked under mötet.

Biskop Martin Modéus, Svenska kyrkan, lyfte bland annat frågan om den okunskap som finns om religion, inte minst hos politiker.

– Det var ett positivt möte, vi talade verkligen inte för döva öron, konstaterade han. Amanda Lind är positivt inställd till religionen i samhället och hon förstår språket.

– Ja, hennes pappa var kyrkoherde i Sorsele, sade Anders Arborelius, som nu tillsammans med övriga kyrkoledare förbereder nästa ministermöte, som hålls med utrikesminister Margot Wallström senare i juni.

Uppvaktningarna är en del av SKR:s påverkansarbete.

– Det är en medveten strategi som både efterfrågas och behövs, säger SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn.

– Det är viktigt att myndigheter förstår att religionen måste ges utrymme, att den inte kan behandlas som sport eller liknande aktiviteter.

Kyrkorna är ju stora sociala aktörer, men det ställs ofta hårdare krav på oss än på andra organisationer.

Annika Ahlefelt

010-199 34 53

annika.ahlefelt@sandaren.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Läs vidare