Anna Kettner leder GF-kvinnor

Den tidigare landstingspolitikern och missionspastorn Anna Kettner får tjänsten som projektledare för GF-kyrkans kvinnor. -Jätteroligt. Det här ser jag verkligen fram emot, säger hon.

Anna Kettner har tidigare varit ordförande för Broderskapsrörelsen och ordinerades till pastor i Missionskyrkan 1987.

Anna Kettner ska nu, med start 1 januari, i åtta månader arbeta med riktlinjerna för en ny kristen kvinnoorganisation och utmejsla innehåll, inriktning och arbetsformer samt rekrytera fler framtida medlemmar, speciellt yngre kvinnor.

Baptistsamfundet och Metodistkyrkan har idag existerande kvinnoförbund SBKF (Svenska Baptisternas kvinnoförbund) och MKK (Metodistkyrkans kvinnoförbund). Missionskyrkan saknar eget kvinnoförbund, men har en genderkommitté.

Om en ny kyrka bildas hoppas kvinnorna att också bilda en ny, gemensam kvinnorörelse
En arbetsgrupp har bildats och ansökan om projektmedel för ett genomförandeprojekt och har sökts och beviljats av Ungdomsstyrelsen.


Annika Ahlefelt

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.