Nyhet

Allt fler Equmeniakyrkor vill ta miljöansvar – blir soldyrkare

Pastor på taket. Nytillträdde André Kikuchi gläds åt Nybrokyrkan i Faluns satsning på solceller. Foto: Sayuri Kikuchi

Solceller blir allt hetare.

Nu satsar även kyrkor på att producera egen miljövänlig el.

Nybrokyrkan i Falun har precis fått solceller på taket.

Alltmer el produceras av solceller. I Sverige installerades det nästan 10 200 nätanslutna solcellsanläggningar under 2018. Bakom utbyggnaden står till stor del villaägare, men även inom Equmeniakyrkan finns församlingar som monterar solceller på taket. I Falun har Nybrokyrkan satsat på egen elproduktion.

— Församlingen har frågat sig vad den kan göra för att vara en del av miljörörelsen. Vi vill vara med och ta ansvar för framtiden, säger André Kikuchi, som är nytillträdd föreståndare i kyrkan.

Det är församlingens fastighetskommitté som arbetat med frågan, och som sett att solceller är en bra lösning för framtiden. Kyrkans lokaler är välanvända, med bland annat öppen förskola, scouter och uthyrning. Årsförbrukningen av el är ungefär
38 000 kilowattimmar.

— Man har tittat på energiförbrukningen och sett att detta är något som vi kan göra, säger André Kikuchi.

De solceller som nu har monterats på taket av ett lokalt företag beräknas producera 16 000 kilowattimmar om året. Med statliga bidrag blir kostnaden för solcellerna drygt 200 000 kronor.

— Det är mycket pengar för många kyrkor, men vi har kunnat använda sparade medel och insamlingar för att inte behöva ta lån, säger han.

Det är en långsiktig satsning, som antagligen inte betalar sig förrän om 15 till 20 år. André Kikuchi tycker det är stort att församlingsmedlemmar ändå valt den vägen.

— Om man bygger ett nytt kök så ser man det direkt. Men solceller märks inte, de flesta får inte ut någonting av det, säger han.

Han upplever att satsningen har stort stöd i församlingen, vilket kan bero på att flera redan har egna solceller och vet att tekniken fungerar.

— Det har inte varit något ifrågasättande eller att jag mött någon klimatskepticism, säger han.

André Kikuchi tror att detta är en teknik för framtiden.

— Jag vill gärna utmana fler församlingar att se möjligheterna.

Det finns andra Equmeniaförsamlingar som redan har solceller, bland annat i Rävlanda och i Lerum. Eksjö och Rimforsa är andra församlingar som satsat på solceller och som Sändaren skrivit om. Men satsningarna är inte begränsade till enbart Sverige. Equmeniakyrkan i Växjö planerar att bygga solceller i Indien. Församlingen stödjer ett barnhem i södra Indien som kan komma att få solceller. Det är en satsning som får större klimateffekt än om den görs i Sverige.

— I Sverige ersätter man främst vattenkraft när man installerar solceller. I Indien kommer elproduktionen till 80 procent från fossila bränslen, främst från kol, säger Jon Sterner Hedberg, som är engagerad i barnhemmet och i församlingen.

Församlingen har kontakt med ett solcellsföretag i Indien, men det är oklart när bygget kan inledas. Några kostnadsförslag finns inte ännu.

— Den internationella kommittén har beslutat sig för att satsa på detta, men vi behöver få konkreta siffror, säger han.

Jonatan Sverker

0 Kommentarer
0 Kommentarer

Nyhet

Läs vidare