VAL 2022: ”Alla vigselförrättare ska säga ja till samkönade par”

Märta Stenevi anser att det inte är en fråga för partierna om och vad kyrkan ska tycka i olika frågor. Men hon är tacksam för kyrkligt engagemang i till exempel klimatfrågan. Foto: Duygu Getiren /TT

Sändaren har mött företrädare för riksdagspartierna inför höstens val. Denna vecka möter vi Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi.

Bör Svenska kyrkan, frikyrkorna eller andra kyrkliga huvudmän driva fler konfessionella friskolor?
– För oss är det självklart att inga barn i svensk skola ska utsättas för tvång att delta i religiösa aktiviteter, och att all undervisning ska vara helt fri från religiös påverkan. Barn har rätt till en allsidig utbildning. Men vi är inte emot att skolor har frivilliga inslag, barn har också rätt till sin religion.

– Det är viktigt att understryka att barn också behöver ha rum som är fria från religion, så att de själva får vara fria att utforska och söka. Det är det individuella barnets rätt som ska värnas.

Enligt Barnkonventionen har barn rätt till andlig utveckling. Tycker du att den rätten tillgodoses i Sverige idag?
– Jag tycker det är väldigt viktigt att det finns en frihet för barn att möta och söka religionen, men det är inte skolans uppgift att erbjuda andliga eller religiösa upplevelser. Religionsundervisning handlar om att lära sig om religioner inte att närma sig en religiös trosuppfattning. Men det är viktigt att varje barn har rätt att söka när det så önskar. Men skolan och undervisningen ska vara icke-konfessionell och det är centralt.

Ska det vara förbjudet att offentligt agera på ett sätt som religiösa grupper upplever som djupt kränkande, som att bränna eller förstöra religiösa skrifter?
– Det är viktigt att skilja på två saker. Det första är rätten att kritisera religion, även på ett hånfullt sätt. Att börja inskränka yttrandefrihet är väldigt problematiskt, det kan man se både historiskt och runtomkring i världen idag. Om man inskränker yttrandefriheten så ger man mycket makt till uttolkaren av religionen. Det är extremt viktigt att få kritisera religion, det inkluderar att få bränna böcker.

– Men det andra är att man inte får förminska, håna eller misstänkliggöra människor som bekänner sig till en religion. Då är det hets mot folkgrupp. Jag har väldigt svårt att se att Paludan skulle syssla med religionskritik, utan han attackerar muslimer som grupp. Det är förbjudet och ska vara det, det är viktigt att hålla rent mot sådana attacker. Det ska vara fritt att kritisera gudomar och religion, men människor ska skyddas.

Ska trossamfund, religiösa föreningar och ungdomsorganisationer få stöd av skattemedel?
– Ja, jag tycker det. Det är framförallt för att civilsamhället är en extremt viktig del av samhället. Men offentliga bidrag ska inte gå till verksamheter som inte överensstämmer med samhällets grundläggande värderingar. Att det finns en demokrativillkor är väldigt viktigt för att värna det stödet, så att stödet har en legitimitet. För vi har sett exempel på hur religion används som en täckmantel för att bedriva hat mot kvinnor, hbtq-personer och mot religiösa grupper. Det ska inte förekomma.

Ska skatterna på fossila drivmedel sänkas trots att det påverkar klimatet?
– Nej, det är otroligt oroväckande att de andra partierna är beredda att öka utsläppen när vi varje dag nås av nyheter om miljön. Däremot behövs riktat stöd till de som har svårt att klara omställningen. Det gör vi inte genom att rea ut utsläpp, utan till exempel genom att halvera matmomsen och rikta stöd till dem som bor i glesbygd. Det är att göra människor en björntjänst att sänka skatten på drivmedel, för vi måste skyndsamt kapa beroendet av fossila bränslen.

Ska framtidens energibehov mötas med hjälp av kärnkraft?
– Vi menar att framtiden är förnybar. Det avfall som kärnkraften genererar är otroligt farlig, och vi vet inte hur vi ska hantera den. Vi vet också att kärnkraften är dyr och att det tar långt tid att bygga ut den. Vi tycker att elen ska bli förnybar och billigare än den är idag, och det kan vi uppnå med vindkraft, solel och energieffektiviseringar.

Är det kyrkors uppgift att ta ställning i frågor som till exempelvis klimatfrågan, staten Israels politik eller gruvbrytning i Sverige?
– Det finns två perspektiv på detta. För det första är det inte en fråga för partierna om kyrkorna ska tycka eller inte. Kyrkan är skild från staten, och de har rätt att tycka precis vad de vill. Det är en fråga för kyrkans medlemmar.

– Med det sagt så är jag som miljöpartist tacksam för engagemanget från kyrkan i de här frågorna. Vi har en samhällsutveckling som går i mer konservativ och reaktionär riktining, och för oss är det viktigt att det höjs röster som lyfter behovet av att värna planeten. Vi tycker det är bra att kyrkan visar på förvaltartanken, och att kyrkan tar ställning för den.

Ska vigselförrättare ha rätt att säga nej till att viga par, av skälet att paret är samkönat?
– Absolut inte. Att förrätta vigslar är myndighetsutövning, och man agerar som ombud för staten. Det är helt enkelt olagligt att diskriminera utifrån sexuell läggning. Är man inte beredd att göra det så ska man inte förrätta vigslar. Vi har öppnat för att förändra vilka samfund som har vigselrätt. För detta är ett moment som får stor påverkan på människor, det är fullkomligt orimligt att ha ett undantag i lagstiftningen där det plötsligt är ok att diskriminera.

Är det rätt att ta pengar till flyktingmottagandet ur biståndsbudgeten?
– Nej, det är det inte. Vi behöver ta ansvar för att ta emot människor som befinner sig på flykt och samtidigt ha ett generöst bistånd. Vi ser med oro på attackerna på biståndsmålen. Vi ser hur hungern ökar i världen och hur kvinnors rättigheter inskränks.

Ska Rysslands agerande mötas med ökade satsningar på icke-våld?
– Absolut. I så stor utsträckning som möjligt ska man använda dialog och i andra hand sanktioner. Vi är bekymrade över att Sverige är på väg in i Nato. Kärnvapen är antitesen till icke-våld. När högerpartier vill skära ner på utvecklingsbistånd så leder det till en otryggare värld. Att lyfta utsatta grupper är helt nödvändigt för att få en tryggare värld.

– Men så finns tillfällen där det är nödvändigt att försvara sig, vi är tydliga med att Ukraina har rätt att försvara sig.

Fakta: PERSONLIGA FRÅGOR

Märta Stenevi

Vart vänder du dig när du upplever existentiella eller andliga behov?
”Då vänder jag mig i första hand till människor runtomkring mig. Jag har ett stort behov av att prata och bolla med närstående, men jag har också ett stort behov av att vistas i naturen när man genomgår en kris eller vill reda i existentiella frågor.”

Har du någon gång blivit hjälpt av kyrkan?
”Jag är uppvuxen i Svenska kyrkan, och jag hade en stark relation till kyrkan under många år, men jag har inte en aktiv relation idag. Jag har fortfarande känslomässiga kopplingar till kyrkor och till kyrkorummet.”

Taggar:

Val 2022

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.