Äldsta andaktsboken fjärmar sig från ursprunget

Den mycket omtyckta andaktsboken Dagens Lösen har en månghundraårig historia väl värd att föra vidare. Men förre redaktören Bertil Persson varnar för att det herrnhutiska arvet i Dagens Lösen håller på att försvagas.

Dagens Lösen är världens äldsta ännu utgivna andaktsbok. Dess tillkomsthistoria är i korta drag den här: För att stärka gemenskapen inom den trosmässigt heterogena flyktingkolonin Herrnhut i nuvarande sydöstra Tyskland gav grundaren Nicolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760) vid varje kvällsandakt med början den 3 maj 1728 bosättarna ett meditationsord (”lösenord”) för följande dag.

Till en början en av honom själv formulerad paroll, vanligtvis en psalmstrof, och senare tillsammans med ett bibelord som valdes ut genom lottning.

När missionärer skulle sändas ut, fann Ludwig von Zinzendorf det nödvändigt att i förväg lotta fram lösenord för ett helt år och trycka dem i bokform. Den första kom ut år 1731. Senare lottades lösenorden fram endast ur Gamla Testamentet, vilka kompletterades med den så kallade lärtexten ur Nya Testamentet och en psalmvers, och därmed fick andaktsboken den utformning som den har idag.

Dagens Lösen utges nu i cirka 1,5 miljoner exemplar och på 51 språk. I Sverige har den regelbundet getts ut av Evangeliska Brödraförsamlingen (”herrnhutarna”) i Stockholm sedan år 1880 (inte år 1884 som brukar anges) En utgivning som föregåtts av flera försök, det första år 1744 med titeln Samling af utwalda skriftens språk, samt thertil lämpliga werser af wår swenska psalmbok, och andra gudeliga sånger, i folkmun kallad ”Lilla språklådan”.

Den svenska upplagan trycks nu i cirka 12 000 exemplar, varav 4000 säljs i svensktalande Finland. Som ett kuriosum kan nämnas, att Dagens Lösen tillhört den dagliga läsningen för flera svenska kungar som Oscar I, Carl XV, Oscar II och Gustaf V och kända personer som August Strindberg och upptäcktsresanden Sven Hedin. Inom Moralisk Upprustning (nuvarande Initiatives of Change) har den under många år haft en särställning som huvudsaklig andaktsbok. 

Dagens Lösen har under senare år successivt fjärmat sig från dess ursprungliga, herrnhutiska identitet. Det närmaste som 2018 års upplaga uppvisar är åtta psalmversbidrag av Lina Sandell, som hela sitt liv hade Evangeliska Brödraförsamlingen som ett av sina andliga hem. Men det är ett svaghetstecken för bredden att hela 60 diktbidrag är skrivet av en och samma person från en baptistisk tradition. Vi har nämligen tillgång till psalmer på svenska med klart herrnhutiskt ursprung, bland annat  av väckelsepredikanten Carl Olof Rosenius  (150-årsminnet av hans död firas år 2018) Zinzendorf och Metodistkyrkans psalmdiktare framför andra Charles Wesley (230-årsminne av hans död firas också under året).

Under min tid som pastor i Evangeliska brödraförsamlingen och medredaktör för Dagens Lösen fick ingen psalmdiktare vara överrepresenterad  just för att i Zinzendorfs anda gynna den kristna mångfalden.

I slutet av 2018 års upplaga sägs att ”Dagens Lösen läses i alla evangeliska kyrkor och samfund över hela vår jord”, en vilseledande information eftersom ”evangelisk” av tradition förknippas med evangelisk-luthersk bekännelse.

Zinzendorf var först med att ge begreppet ”ekumenisk” den evangeliska betydelsen ”allkristen”, vilket han definierade så här: ”1. Guds barn finns i alla [kristna] trossamfund. 2. Den sanna kyrkan består av dem som lever i intim gemenskap med Frälsaren”.

Han framhöll vidare att de kristna trossamfunden utgör tillsammans ”Guds församling i Anden”. Denna evangeliska kyrkosyn visas tydligt under de senaste årgångarna då katoliker som kardinal Anders Arborelius, Thomas Aquinas, Heliga Birgitta och Wilfrid Stinnissen är företrädda med bidrag liksom kväkarna William Penn och John Woolman, lutherske motståndsprästen Dietrich Bonhoeffer och nutida kända kristna personligheter som Peter Halldorf, Per  Harling, Karin Hartman och Tomas Sjödin. Nu förväntas bidrag från den österländska kristenhetens rika psalmskatt. 

Årslösen för år 2018 är från Uppenbarelseboken 21:6: ”Gud säger: Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten”. Några minuter varje dag med Dagens Lösen skänker välgörande andlig fördjupning, livsförnyelse, vila och vägledning.

Den lilla andaktsboken i fickformat, Dagens lösen 2018, kan lättast köpas hos flertalet bokhandlare.

 

Bertil Persson, Solna,
Teol. dr och pensionerad präst och skolledare. 

 

Taggar:

Ekumenik

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.