Nyhet

Abortstrid i påvens hemland

I juni sa den argentinska kongressens underhus ett första ja till att legalisera abort till och med fjortonde graviditetsveckan. Beslutet kom efter en infekterad debatt där hela 257 ledamöter ville tala innan förslaget kunde gå till votering. Men även efter att förslaget klubbats i kongressen var också senaten tvungen att rösta ja för att det skulle bli en lagändring och debatten där ägde rum under kvällen och natten den 8 augusti. 

Debatten om lagliga aborter har inte bara delat det argentinska parlamentet utan hela samhället där den Romersk-katolska kyrkans inflytande är fortsatt starkt, inte minst som den nuvarande påvens hemland. 

Abortkritikerna har, med stöd av kyrkan samt judiska och muslimska grupper samlats under parollen "Låt oss rädda bådas liv" Den katolske biskopen Alberto Bochatey, som utsetts av kyrkan i syfte att föra dialog med kongressen i frågan, har för AFP uttryckt åsikten att en lag inte kan rättfärdiga att ett liv släcks.

– Bara att frågan är uppe till debatt och omröstning i senaten är i sig en stor framgång för de modiga kvinnor och män som jobbat för aborträtten i Argentina under en väldigt lång tid. Det skulle skicka en väldigt stark signal till omvärlden om man lyckas legalisera abort i påvens hemland säger Hans Linde, förbundsordförande för svenska RFSU.

På torsdag morgon kom resultatet från nattens omröstning och som väntat röstade senaten nej till förslaget varför den nuvarande abortlagstiftningen ligger fast. 
 

Fakta: Abort i Argentina
Abort är endast tillåten vid våldtäkt, om moderns liv är i fara, eller om fostret är svårt skadat. Många dödsfall till följd av illegala aborter har fört upp frågan på dagordningen. I det nya lagförslaget föreslås att abort legaliseras till och med 14:e graviditetsveckan. Som en jämförelse tillåts abort i Sverige fram till slutet av den 18:e veckan av graviditeten, därefter krävs godkännande av Socialstyrelsen.