30 år av ekumenik - värt att firas tre gånger

Fyra kyrkofamiljer och en generalsekreterare. Fr v: Anders Arboerius från Katolska kyrkan, Benjamin Atas som representant för för den ortodoxa kyrkofamiljen, Cristina Grenholm från Svenska kyrkan och Daniel Alm från frikyrkofamiljen. I den blåa equmeniaroben, SKR:s generalsekreterare Sofia Camnerin. Foto: Annika Ahlefelt.

En underbar gudstjänst. En ekumenisk manifestation som verkligen berörde.

Lovorden lät inte vänta på sig när SKR, Sveriges kristna råd, firade sina 30 år med en jubileumsgudstjänst i S:ta Clara kyrka i Stockholm i torsdags.

Men så bjöds också på en gudstjänst präglad av mångfald. Efter att domprost Marika Markovits - några dagar tidigare utnämnd till biskop i Linköping - hälsat välkommen, tillsammans med prästen i S:ta Clara Mats Nyholm och EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem, avlöste representanterna för de olika kyrkotraditionerna varandra.

Broder Pierre-André Mauduit från Stockholms katolska stift ledde församlingen i en växelläsning av bland annat psalm 63, biskopen för samma stift, kardinal Anders Arborelius läste en överlåtelsebön och Mats Nyholm ledde i lovsång.

Men gudstjänsten bjöd också på liturgisk dans och Fader Vår sjungen på arameiska av bland andra ärkebiskop Benjamin Atas från syrisk-ortodoxa kyrkan

Även predikan var omsorgsfullt uppdelad i ekumenisk nit.

Emma Gunnarsson

Emma Gunnarsson, nyvald ledamot i Kyrkornas världsråds centralkommitté.

Emma Gunnarsson, pastorskandidat i Equmeniakyrkan, tillika nyvald ledamot i Kyrkornas världsråds centralkomitté, talade om medkänsla och vävde in känslor och tankar från världsrådets möte i Karlsruhe i sin predikodel. Samuel Gabrielsäther prästkandidat i Svenska kyrkan, tillika ledamot i SKR:s styrelse, talade om efterföljelse, försoning och den kärlek som ligger till grund för all ekumenik.

Så var också temat för gudstjänsten, ”Kristi kärlek driver världen till kärlek och försoning”, samma tema som både SKR och Kyrkornas världsråd driver.

Och just försoning och enhet är något som SKR:s generalsekreterare Sofia Camnerin hoppas ska prägla det fortsatta arbetet både utåt och inåt.

-SKR är redan nu en unikt bred delaktighet med fyra kyrkofamiljer och en rad fristående medlemskyrkor, men vi vill fördjupa relationerna med de lokala kyrkorna och det lokala ekumeniska arbetet.

Fortsatt jubileumsfirande

Ett prov på detta är de fortsatta jubileumsfirandet med seminarier i Jönköping den 17:e november och i Göteborg den 1 december, bägge arrangerade i samarbete med lokala kyrkor och råd.

Men SKR vill också tala med en gemensam kyrklig röst i olika samhällsfrågor.

-Det gör vi redan, men vi vill arbeta vidare med det, säger Sofia Camnerin, som inte räds kritiken att kyrkorna skulle vara politiserade.

-Som vi redan tidigare framfört till våra politiker, så arbetar vi inte med partipolitik utan med sakfrågor.

Uppdatering av klimatskrift

En av dessa frågor är förstås den om klimaten, och lagom till jubileet lanserar SKR också en uppdatering av sin klimatskrift ”Värna den jord som Gud älskar”. Den presenterades bland annat på det öppna rådsmöte som också hölls i veckan, med medverkan av ungdomsorganisationer, tidigare generalsekreterar, regeringskansliet, interreligiösa rådet och närstående organisationer.

-Boken hade uppdaterats ändå, men det passar extra bra nu när FN:s klimatmöte pågår, och det är också ett av de områden vi kommer att fokusera på under nästa år, säger Sofia Camneri, som också gav oss sändningsorden i Clara kyrka innan den stora församlingen gick ut i den milda höstkvällen.

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.