Nyhet

22 000 läser Sändaren varje vecka

I årets första Orvesto-siffrorna, som mäter tidningarnas räckvidd, visar att Sändaren varje vecka läses av 22 000 personer.

I den senaste mätningarn har Sändaren pendlat mellan 22 000 och 24 000. Med Sändarens nuvarande upplaga på 5 400 exemplar innebär det att varje exemplar läses av ungefär fyra personer.

Totalt redovisar undersökningen 25 898 000 bruttoläsare av undersökta tidningar och tidskrifter. Det innebär att varje person läser i snitt 3,3 av de redovisade tidningstitlarna. Denna siffra har gått ned något i de senaste mätningarna. Första mätningen 2017 var den siffran 3,7.

  • 0 Kommentarer

  • Lägg till ny kommentar