Sjukhuspastor vid Södersjukhuset i Stockholm 75 %

Sista ansökningsdag: 2024-03-04

Södersjukhuset (SöS) är ett akutsjukhus med ansvar för specialiserad akut och planerad sjukvård huvudsakligen inom Region Stockholms södra delar.
SöS erbjuder vård till invånare i Stockholms län, men tar också emot patienter från andra län och från utlandet. Här får cirka 125 000 patienter varje år akut hjälp med alltifrån benbrott till hjärtinfarkter. Sachsska barn- och ungdomssjukhusets akutmottagning tar emot cirka 25 000 besök per år. På SöS jobbar ca 4 700 medarbetare. 
Södersjukhuset arbetar också med forskning specialiserat på de stora folksjukdomarna, som till exempel diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar och höftfrakturer.

Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan kyrkorna i Sverige.  Som sjukhuspastor på Södersjukhuset i Stockholm ingår Du i ett arbetslag tillsammans med två präster från Svenska kyrkan.

Arbetet i Sjukhuskyrkan innebär i första hand enskilda möten med patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkans personal förmedlar även kontakt med företrädare för andra kristna trossamfund och andra religioner.  

Vi söker dig som:

  • Är ordinerad pastor, kan rekommenderas av ditt samfund för tjänst i Sjukhuskyrkan och har minst fem års erfarenhet som församlingspastor.
  • Har egenskaper och förhållningssätt som ger en god samverkansförmåga i arbetslag och gentemot sjukhusets kliniker och avdelningar
  • Är genuin själavårdare. Särskild utbildning i själavård är meriterande.
  • Är intresserad av undervisning.
  • Är beredd att stödja personal med avlastningssamtal och dylikt.

Ansökan och information:

Tillträde till tjänsten sker den 1 september 2024 eller efter överenskommelse.  

Arbetsgivare för tjänsten är Stockholms Frikyrkoråd. Upplysningar om tjänsten lämnas av Claes-Göran Ydrefors, ordförande i Stockholms Frikyrkoråd tel. 073 – 32 43 430. Allmän information om Sjukhuskyrkan kan erhållas av Margit Nærdal tel.08-453 68 13 eller Gunnel Andréasson tel. 08-453 68 63 som samordnar Sjukhuskyrkan på Sveriges kristna råd.

Ansökan med referenser riktas till Stockholms Frikyrkoråd, men sänds till Sveriges kristna råd att. Margit Nærdal via e-post på adress: margit.naerdal@skr.org  

Ansökan ska komma till Sveriges kristna råd senast måndagen den 4 mars 2024. Sökande bör reservera onsdagen den 10 april för eventuell anställningsintervju i Stockholm.