Sjukhuspastor vid Centrallasarettet och Psykiatriska klinikerna i Växjö

Sista ansökningsdag: 2023-04-28

Centrallasarettet och Psykiatriska klinikerna i Växjö är en del av Region Kronoberg. Inom Regionen finns två akutsjukhus (Växjö och Ljungby) samt rättspsykiatrisk regionklinik, vuxen- och barn- och ungdomspsykiatri samt rehabilitering och habilitering.
Sjukhuskyrkan i Växjö finns på Centrallasarettet och på Sigfridsområdet med andaktsrum och expeditioner.

Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan kyrkorna i Sverige. Som sjukhuspastor vid Centrallasarettet i Växjö och på Psykiatriska klinikerna ingår du i ett arbetslag med två präster och en diakon från Svenska kyrkan. Arbetet innebär i första hand enskilda möten med patienter i olika livssituationer men även utbildning av personal, anhöriggrupper m.m.

Tjänsten är på deltid 60 % eller 70% och möjlighet finns att kombinera den med en 30% eller 40% pastorstjänst i Equmeniakyrkoförsamlingen i Braås. Eventuellt också möjligt i annan församling.

Vi söker dig som:

  • Är ordinerad pastor, är rekommenderad av ditt samfund för tjänst i Sjukhuskyrkan och har minst fem års erfarenhet som församlingspastor.
  • Är genuin själavårdare. Särskild utbildning i själavård är meriterande.
  • Är beredd att arbeta i förhållande till personal med avlastningssamtal, utbildningstillfällen m.m.
  • Är rustad att gå in och stödja i akuta krissituationer
  • Är inriktad på teamarbete i ett ekumeniskt sammanhang
  • Är öppen för samverkan och kontakt med understödjande församlingar.

Tillträde till tjänsten sker den 1 september 2023 eller efter överenskommelse. Lön utgår enligt gällande rekommendation.

Mer information:

Arbetsgivare för tjänsten är Kronobergs läns frikyrkoråd. Upplysningar om tjänsten lämnas av ordförande Örjan Bäckryd, tel. 070-604 19 47, samt nuvarande sjukhuspastor Richard Ahlberg tel. 0703 – 81 83 22. Allmän information om Sjukhuskyrkan kan erhållas av Gunnel Andréasson, tel. 08-453 68 33 eller 070–485 70 20.

Ansökan:

Ansökan med referenser riktas till Kronobergs läns frikyrkoråd men sänds till Sveriges Frikyrkosamråd att. Gunnel Andréasson via e-post på adress: gunnel.andreasson@skr.org

Ansökan ska komma till Sveriges Frikyrkosamråd senast tisdagen den 28 april 2023. Sökande bör reservera torsdagen den 1 juni 2023 för eventuell anställningsintervju i Växjö.