Sjukhuspastor vid Falu lasarett och Säters sjukhus

Sista ansökningsdag: 2022-10-03

Falu lasarett är Dalarnas största arbetsplats. Här arbetar 3 600 personer på ett komplett länssjukhus, med verksamhet inom i stort sett samtliga medicinska specialiteter och subspecialiteter. På Säters sjukhus finns både en rättspsykiatrisk klinik och allmänpsykiatrisk klinik med psykiatrisk akutmottagning.

Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan i första hand Svenska kyrkan och Sjukhuskyrkan Dalarnas Frikyrkoråd (SDF) som organiserar frikyrkorna i länet för Sjukhuskyrkans arbete. Som sjukhuspastor vid Falu lasarett ingår Du i ett arbetslag tillsammans med två sjukhuspräster och två sjukhusdiakoner från Svenska kyrkan. En viktig del i denna tjänst är att delta i beredskapstjänstgöringen på Falu lasarett. På Säters sjukhus samarbetar du med en diakon från Säterbygdens församling i Svenska kyrkan.

Tjänsten är på heltid, varav en dag per vecka normalt förläggs till de psykiatriska klinikerna i Säter. Tillträde till tjänsten sker den 16 januari 2023 eller efter överenskommelse. Om möjligt kan tillträde gärna ske tidigare.

Vi söker dig som:

  • Är ordinerad pastor eller FA-officer, är rekommenderad av ditt samfund för tjänst i Sjukhuskyrkan och har minst fem års erfarenhet som församlingspastor.
  • Har lämplighet och fallenhet för tjänst i Sjukhuskyrkan
  • Är genuin själavårdare. Särskild utbildning i själavård är meriterande.
  • Är inriktad på teamarbete.
  • Är intresserad av undervisning.
  • Är beredd att stödja personal med avlastningssamtal och dylikt.
  • Är beredd att ingå i Sjukhuskyrkans beredskapstjänst.
  • Är rustad att gå in och stödja i akuta krissituationer.

Mer information:

Arbetsgivare för tjänsten är Sjukhuskyrkan Dalarnas Frikyrkoråd (SDF). Upplysningar om tjänsten lämnas av ordförande, Inga-Lena Fredrixon, tel. 070-359 76 58. Allmän information om Sjukhuskyrkan kan erhållas av Frikyrkornas konsulent för Sjukhuskyrkan, Sveriges Kristna Råd (SKR) Gunnel Andréasson tel.08-453 68 33 alt. 070–485 70 20 eller platsansvarig chef på Sjukhuskyrkan, Falu lasarett Maria Näslund 023 – 49 26 54 eller 070 – 21 41 349.

Ansökan:

Ansökan med referenser riktas till Sjukhuskyrkan Dalarnas Frikyrkoråd, men sänds till Sveriges Frikyrkosamråd, att. Gunnel Andréasson via e-post på adress: gunnel.andreasson@skr.org

Ansökan ska vara inne senast måndagen den 3 oktober 2022. Sökande bör reservera måndagen den 24 oktober 2022 för eventuell anställningsintervju i Falun.