Sjukhuspastor vid Nyköpings lasarett

Sista ansökningsdag: 2022-10-03

Nyköpings lasarett är en del av Region Sörmland. Här bedrivs medicinsk, kirurgisk och psykiatrisk vård, såväl akut som planerad. Patienterna kommer i första hand från den södra länsdelen. Inom Regionen finns även sjukhus i Eskilstuna och Katrineholm. För Sjukhuskyrkan finns expedition, samtalsrum, ”Stilla rummet” och andaktsrum i nyrenoverade lokaler. På sjukhusområdet byggs för närvarande nya lokaler som kommer att inrymma nytt ”Stilla rum” och expedition.

Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan kyrkorna i Sverige. Som sjukhuspastor på Nyköpings lasarett ingår du i ett arbetslag tillsammans med diakon från Svenska kyrkan. Arbetet i Sjukhuskyrkan innebär i första hand enskilda möten med patienter, närstående och personal.

Tjänsten är på 40% av heltid. Tillträde till tjänsten sker den 16 januari 2023 eller efter överenskommelse. Om möjligt gärna tidigare.

Vi söker dig som:

  • Är ordinerad pastor, kan rekommenderas av ditt samfund för tjänst i Sjukhuskyrkan och har minst fem års erfarenhet som församlingspastor.
  • Är inriktad på teamarbete.
  • Är erfaren själavårdare. Särskild utbildning i själavård är meriterande.
  • Är beredd att stödja personal med avlastningssamtal och dylikt.
  • Är öppen för samverkan och kontakt med stödjande församlingar.

Mer information:

Frikyrkornas styrgrupp för Sjukhuskyrkan på Nyköpings lasarett har det övergripande ansvaret för tjänsten. Arbetsgivare är Hjortensbergskyrkans församling i Nyköping. Information om tjänsten kan lämnas av Alf Nordmark (ordf. i styrgruppen) tel. 070 – 397 87 48 eller Pelle Rosdahl (föreståndare i Hjortensbergskyrkan) tel. 072 – 250 76 40. Allmän information om Sjukhuskyrkan kan erhållas av Gunnel Andréasson, tel.08-453 68 33 eller 070–485 70 20.

Ansökan:

Ansökan med referenser riktas till  Frikyrkornas styrgrupp för Sjukhuskyrkan, men sänds till Sveriges Frikyrkosamråd att. Gunnel Andréasson via e-post på adress: gunnel.andreasson@skr.org  

Ansökan ska komma till Sveriges Frikyrkosamråd senast måndagen den 3 oktober 2022. Sökande bör reservera torsdagen den 20 oktober 2022 för anställningsintervju i Nyköping.