Sjukhuspastor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Sista ansökningsdag: 2022-09-01

Akademiska sjukhuset i Uppsala har många olika roller – regionsjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Här arbetar 8 600 medarbetare. Man har varje år 673 000 besökare i öppenvård och 46 300 i slutenvård. 70 000 i dagsjukvård. 28 000 operationer. Antal vårdplatser: 850.

Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan kyrkorna i Sverige. I Uppsala representerat genom medarbetare från Svenska kyrkan och frikyrkorna. Som sjukhuspastor på Akademiska sjukhuset ingår du i ett arbetslag tillsammans med tre sjukhuspräster och två sjukhusdiakoner.

Arbetet innebär i första hand enskilda möten med patienter i olika livssituationer, liksom stöduppgifter i relation till närstående och personal.

Sjukhuskyrkans personal förmedlar även kontakt med företrädare för andra religioner.

Som sjukhuspastor besöker du också de församlingar som stöder sjukhuspastorstjänsten.

Tjänsten som sjukhuspastor är på heltid, 100%. Tillträde till tjänsten sker vid årsskiftet 2022/2023 eller efter överenskommelse.

Vi söker dig som:

  • Är ordinerad/avskild pastor eller FA-officer, är rekommenderad av ditt samfund för tjänst i Sjukhuskyrkan och har minst fem års erfarenhet som församlingspastor.
  • Har lämplighet och fallenhet för tjänst i Sjukhuskyrkan
  • Är genuin själavårdare. Särskild utbildning i själavård är meriterande.
  • Är beredd att ingå i Sjukhuskyrkans beredskapstjänst.
  • Är inriktad på teamarbete.
  • Är beredd att stödja personal med avlastningssamtal och reflektion.
  • Är rustad att gå in och stödja i akuta krissituationer.
  • Är intresserad av undervisning.

Mer information:

Arbetsgivare för tjänsten är Uppsala Frikyrkokommitté. Upplysningar om tjänsten lämnas av ordförande i styrelsen för Uppsala Frikyrkokommitté Per Wärmegård tel. 070 – 230 25 66 eller av Gudrun Rosén, sjukhuspräst och enhetschef inom Sjukhuskyrkan på Akademiska sjukhuset tel. 076 – 622 58 69.

Allmän information om Sjukhuskyrkan kan erhållas av Gunnel Andréasson tel.08-453 68 33 eller 070–485 70 20.

Ansökan:

Ansökan med referenser riktas till Uppsala Frikyrkokommitté men sänds till Sveriges Frikyrkosamråd, att. Gunnel Andréasson via e-post på adress: gunnel.andreasson@skr.org

Ansökan ska vara inne senast torsdagen den 1 september 2022. Sökande bör reservera måndagen den 12 september för intervjuer i Uppsala.