Sjukhuspastor vid Hudiksvalls sjukhus

Sista ansökningsdag: 2022-09-01

Hudiksvalls Sjukhus är ett akutsjukhus i Region   Gävleborg. Ett litet och trivsamt akutsjukhus med ett gott samarbetsklimat. Här finns förlossning, barnsjukvård med neonatalvård, psykiatri och många andra specialiteter. Hudiksvall ligger vackert efter Hälsingekusten, mitt i Sverige, med en storslagen och varierande natur runt omkring.

Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan i första hand Svenska Kyrkan och de frikyrkliga församlingarna i sjukhusets upptagningsområde.  Som sjukhuspastor vid Hudiksvalls sjukhus ingår du i ett team tillsammans med sjukhusdiakon och sjukhuspräst från Svenska kyrkan. Arbetet innebär i första hand enskilda möten med patienter i olika livssituationer, liksom stöduppgifter i relation till närstående och personal. Sjukhuskyrkans personal förmedlar även kontakt med företrädare för andra religioner. 

Tjänsten är på 50-60 % av heltid och bestäms slutligt med den som erbjuds tjänsten. Tillträde till tjänsten sker i samband med årsskiftet 2022/2023 eller efter överenskommelse.

Vi söker dig som:

  • Är ordinerad pastor eller FA officer, är rekommenderad av ditt samfund för tjänst i Sjukhuskyrkan och har minst fem års erfarenhet som församlingspastor.
  • Har lämplighet och fallenhet för tjänst i Sjukhuskyrkan
  • Är genuin själavårdare. Särskild utbildning i själavård är meriterande.
  • Är inriktad på teamarbete.
  • Är intresserad av undervisning.
  • Är beredd att stödja personal med avlastningssamtal och dylikt.
  • Är rustad att gå in och stödja i akuta krissituationer.

Mer information:

Upplysningar om tjänsten lämnas av Stefan Gustafsson tel. 070-1776699, ordförande för Sjukhuskyrkans Frikyrkosamråd i Norra Hälsingland som är arbetsgivare för tjänsten, Helena Nordin tel. 070-5754350, kassör i Sjukhuskyrkans Frikyrkosamråd, liksom av sjukhuspastor Eva Edström tel. 072-588 93 55.
Allmän information om Sjukhuskyrkan kan erhållas av Frikyrkornas konsulent för Sjukhuskyrkan, Sveriges Kristna Råd (SKR) Gunnel Andréasson tel.08-453 68 33 alt. 070–485 70 20.

Ansökan:

Ansökan med referenser riktas till Sjukhuskyrkans Frikyrkosamråd i Norra Hälsingland, men sänds till Sveriges Frikyrkosamråd, att. Gunnel Andréasson via e-post på adress: gunnel.andreasson@skr.org

Ansökan ska senast vara inne den torsdagen den 1 september 2022. Sökande bör reservera torsdagen den 8 september för eventuell anställningsintervju i Hudiksvall.