NY PASTOR OCH FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE ANSGARSKYRKAN LIDINGÖ

Ansgarskyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där tro och sökande finner rum – en öppen och välkomnande mötesplats mitt på Lidingö.

Ansgarskyrkan, som ligger mitt i Lidingö centrum, myllrar av liv. Café Ansgar, scout, barnkör, vokalensemble och seniorkör, språkcafé och kulturaktiviteter som kulturfrukost, författaraftnar och kulturvandringar är bara några exempel på församlingens olika mötesplatser. Genom nätverket grön kyrka tar vi ansvar för vår gemensamma framtid. Vårt internationella kontaktnät bygger vidare på en lång tradition. Vi vill vara en profetisk kyrka som står upp mot orättvisor och ojämlikhet.

Vår kyrka lever också genom att andra föreningar och organisationer, däribland Lidingö stad, har verksamhet hos oss – från konserter och föreläsningar i vår festsal till friskvård i vår multihall. Ansgarskyrkan är välkänd på ön, en plats man har en relation till.

Församlingen har gjort en stor satsning på utrustning för videosändningar. Det har vidgat den församling som är med i våra gudstjänster och skapat nya möjligheter att nå ut.

Ansgarskyrkan 2030

Vart är Ansgarskyrkan på väg? Dit Gud leder oss, hoppas vi. År 2030 ser vi fram emot att vara en levande församling för och med alla åldrar:

Barn och unga

Vi tror att barnkörerna har blivit fler, en musikskola har startat. Många barn och familjer till vår kyrka och berikar våra gudstjänster och vår söndagsskola, söndagsklubben. Fler blir intresserade av att bli med i scout, och vartefter bli hjälpledare. Vi har nu en grupp konfirmander, och ett embryo till tonårsgrupp.

Diakoni och samhällspåverkan

Tillsammans med Lidingö församling har vi 2030 ett omfattande diakonalt arbete för enskilda individer och genom gruppverksamheter. Dagträffar, språkcafé och besöksverksamhet är exempel.

Café Ansgar

Café Ansgar är centrum i vår öppna kyrka. Ett ställe att träffas på, få samtala med någon, glädjas och sörja ihop. Kaféet har öppet varje dag, och numera öppet några kvällar i veckan som en plats där ungdomar och unga vuxna kan hänga. Genom vår uthyrning är vår kyrka känd och respekterad som en plats att också söka sig till när livet skaver.

Grön kyrka

Det arbete som några få startade 2021 har utvecklats till en självklar del av församlingens verksamhet och identitet. Ansgarskyrkan är ett nav i ett samarbete mellan olika föreningar och organisationer på ön för att verka för ett hållbart samhälle i Agenda 2030:s anda.

Kultur och musik

Ansgarskyrkan är ett väl etablerat kulturellt centrum i Lidingö – en mötesplats för reflektion, nya tankar, dialog, andlig växt och musik. Vi har körer för olika åldrar och ambitionsnivå och ett rikt musikliv.

Gudstjänsterna

Centrum i allt detta är gudstjänsten, där vi får möta Jesu närvaro i nattvarden, fördjupas i vår tro och stärkas i att leva i Jesu efterföljd i vår vardag.

Var finns vår pastor i detta?

Ska vi ta tillvara den potential Ansgarskyrkan har och nå de mål vi sätter upp – då behövs en andlig ledare som kan ta tillvara alla goda krafter. Hen ska kunna se var församlingen är och hur församlingen kan utvecklas.

Vi vill att du som söker tjänsten har

 • pastorsutbildning och är ordinerad pastor
 • en teologiskt förankrad förkunnelse förenad med en förmåga att levandegöra bibeln i nutid och vara relevant i en sekulariserad miljö som Lidingö,
 • erfarenhet av församlingsarbete,
 • erfarenhet och vilja att arbeta med alla åldrar.

För oss är all diskriminering en del av människans bortvändhet från Gud. Självklart ska därför den som söker tjänsten med glädje viga samkönade par.

Vi ser gärna att den vi söker

 • har en ”coachande” ledarstil, ser med glädje vad andra gör, stödjer, entusiasmerar, ingjuter mod,
 • vill forma ett kreativt team tillsammans med övriga anställda, särskilt då vår församlingsmusiker och vår ansvarige för Ansgarskyrkans café och konferens.
 • är duktig på att se människor, vad var och en är bra på, kan inspirera och få människor att växa, lita på andra och samtidigt få in allt och alla under det gemensamma paraplyet – vår församling,
 • har erfarenhet av att vara arbetsledare och leda ett arbetslag,
 • är en god själasörjare, kan inge trygghet som öppnar för själavårdande samtal,
 • kan möta människor mitt i livet, när man ställer sig frågan ”var detta livet, blev det inte mer?”,
 • vill vara utåtriktad i samhället och göra Ansgarskyrkan synlig i de samtal som förs i olika för öns invånare viktiga frågor, delta i samhällsdebatten, söka samarbete och bygga nätverk utanför vår församling med Lidingö församling och andra organisationer.

Fakta om församlingen

Ansgarskyrkan bildades som Lidingö friförsamling 1888. Kyrkan som ligger i Lidingö centrum invigdes tredje söndagen i advent 1996. Församlingen har cirka 200 medlemmar, och har tre fasta tjänster, alla på heltid; pastor, församlingsmusiker, kafé- och konferensansvarig. Dessa utgör själva arbetslaget. Församlingen har också tre personer anställda med lönebidrag för arbete i Café Ansgar, lokalvård med mera. Mycket av arbetet både i olika arbetsgrupper och i Café Ansgar utförs av frivilliga.

Fakta om tjänsten:

Tjänsten är heltid. Tillträde under sommaren 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev, referenser ska lämnas på begäran

Ansökan sänds till sven.erik@wanell.se

Sista ansökningsdag är fredag 11 februari

Mer upplysningar kan du få från församlingens ordförande, Sven Erik Wånell, tfn 070 725 03 6