Pastor/diakon och församlings­före­ståndare till Equmeniakyrkan Östersund

Sista ansökningsdag: 2021-10-13

Vår församlingsföreståndare gick i pension hösten 2020. Nu undrar vi om du tillsammans med oss vill vara med och arbeta för att församlingen fortsätter att mogna och växa? Församlingen är öppen för olika inriktningar i din kompetens, erfarenhet och intresse.

Församlingen har en bred kontaktyta mot nyanlända i kommunen och omgivande byar. Detta har också medfört att vi på senare tid haft glädjen att döpa och hälsa flera nya medlemmar till gemenskapen. Ett ökat antal barn och unga på olika samlingar gör att vi känner att flera verksamheter för yngre åldrar behöver utvecklas.

Församlingen är en av åtta församlingar i Storsjöbygden som ingår i Equmeniakyrkans unika satsning ”Växtpool Jämtland”. Satsningen startade under 2020 och de nya tjänster som inrättats bildar arbetslag med församlingens övriga anställda. I Växtpool arbetar just nu tre personer.

Arbetsuppgifter
• Förkunna Guds ord, utöva själavård och att leda församlingen i dess arbete att fullgöra sin kallelse
• Att tillsammans med styrelse och församling utveckla och leda församlingen och pröva nya sätt att arbeta


Kvalifikationer
• Du är ordinerad pastor eller diakon

Personliga egenskaper
• Har erfarenhet av att arbeta i församling
• Kan arbeta både självständigt och i grupp
• Du har en öppen personlighet och god förmåga att föra dialog
• Du är intresserad av samhällsfrågor och arbete med människor från olika kulturer

Anställning
Tillsvidareanställning. Tjänstgöringsgraden kan diskuteras och anpassas. Tillträde efter överenskommelse.


Vill du veta mer eller har idéer du vill dela med oss? Kontakta gärna församlingens ordförande för samtal och information,

Peter Carlsson, 070-23 888 32, ordforande@equmenia-osd.se

Ansökan
Maila din ansökan till ordforande@equmenia-osd.se
Eller posta till: Equmeniakyrkan i Östersund, att: Peter Carlsson, Stuguvägen 18, 831 36 Östersund

Välkommen med din ansökan!

Faktaruta för Equmeniakyrkan i Östersund
Församlingen bildades 1973 då Baptist- och Missionsförsamlingarna blev Odenslundskyrkans församling och som nu heter Equmeniakyrkan. Kyrkan ligger nära Campus, ca 1 km från centrum. Medlemsantalet är ca 120.

Församlingen har en diakon anställd på deltid.

Församlingen har sedan 2017 ett samarbete med Svenska Kyrkan och Röda korset kring ett språkcafé i kyrkans lokaler. Caféet är öppet lördagar och har många besökare, både barn och vuxna. Knuten till denna verksamhet är sedan våren 2019 en persisktalande församlingsassistent, anställd för att kunna möta behov som uppstår.

Förutom gudstjänster och språkkafé varje vecka bedriver församlingen studiecirklar, bibelstudiegrupper, bönesamlingar, frukostträffar, språkundervisning mm.

En kyrkokör och en spirande barnkör är också verksam.

Tillsammans med andra frikyrkoförsamlingar i Jämtland har vi en sjukhuspastor på 50% anställd. Församlingen ingår i ÖKS, Östersund kristna samarbetsråd.

Se mer på församlingens hemsida www.equmenia-osd.se

Östersunds kommun
Östersund är en universitetsstad med en positiv tillväxt. Har idag ca 64 000 invånare. Närheten till fjällen och den storslagna storsjöbygden gör att det finns möjlighet till ett rikt friluftsliv.
https://www.ostersund.se/

 

Kategori
Diakon, Församlingsföreståndare, Pastor
Anställningstyp
Heltid, Tillsvidareanställning
Placering
Östersund 

Har du frågor?

Vänligen kontakta:

Peter Carlsson

ordforande@equmenia-osd.se 

0702-38 88 32