Kyrkoledarnas syn på mission

Vad tänker kyrkoledarna om nysvenskar med annan religiös bakgrund? Lasse Svensson, Olle Alkholm och Sofia Camnerin svarar på Gert Lindhs fråga om mission bland muslimer.

Det finns ingen kyrka utan mission och det är kyrkans och därigenom församlingarnas kontinuerliga uppdrag att vittna om Jesus Kristus och sedan lita på att Anden föder tro i människors liv. Vi tror att missionsuppdraget är universellt och gäller alla. För oss är det självklart att också Sverige är ett missionsland där vi ofta behöver arbeta utifrån förutsättningen att människor har svaga eller obefintliga kunskaper om kristen tro. I flera församlingar har man sett att nya svenskar visar en större öppenhet för undervisning om kristen tro jämfört med sådana som är födda och uppvuxna här. Det är förstås både en glädje och ett bekymmer. 

Gud vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Så står det i ett av pastoralbreven i Nya testamentet och så tänker vi också. Det gäller verkligen alla – tvivlare och sökare, människor som bekänner sig någon annan religion, ateister och agnostiker. Vi tror att Guds ande kan överraska vem som helst och övertyga om att frälsningen i Jesus ger ett förvandlat liv. Det är något som flera av våra församlingar sett under de gångna åren. Människor, inte minst nya svenskar har tagit emot Jesus, låtit döpa sig och många av dessa tillhör idag någon av våra församlingar. Många nya svenskar som mött den kristna tron i Sverige kommer från andra traditioner och är vana vid andra sätt att tänka.

I flera församlingar finns både nydöpta, muslimer och andra för vilken religiös tillhörighet inte är någon huvudfråga. Därför blir det så märkligt att skapa ett motsatsförhållande mellan dialog och uppdraget att vittna om Jesus som allas frälsare. Vi tror ju att Gud har skapat alla, att alla människor på något sätt är föremål för Guds kärlek och att detta är något som gäller oavsett var vi kommer ifrån eller vilken tro vi eventuellt bekänner oss till. I många församlingar, som engagerat sig för nyanlända, stöder man dessa människor – ibland till det yttersta – oavsett om de bekänner kristen tro eller inte. 

Vi har inte tagit fram något evangelisationsmaterial som riktar sig direkt till muslimer eller någon annan kategori av människor men vi har breddat vårt sätt att arbeta genom att vi idag också har diakoner, pastorer och evangelister med bakgrund i andra länder och vi har medarbetare som talar arabiska och farsi. Vår erfarenhet är att nya svenskar som funnit en fristad i någon av våra församlingar inte har gjort det i första hand därför att de fått ett material eller gått en kurs. Men de har mött kärlek och omsorg genom människor som gett sin tid och delat sitt vittnesbörd. Så hoppas vi att det ska bli även framöver. Och så hoppas vi att den vitalisering och mobilisering som ”det nya Sverige” har inneburit för församlingar också skulle innebära att flera än de nyanlända skulle få upptäcka glädjen och nåden i kristen tro – Gud vill ju att alla människor skall räddas. 

Lasse Svensson

Kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Sofia Camnerin
Olle Alkholm

Biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan

 

 

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.