Emmanuel Ratiq: Min befriare lever

Det finns många religioner i världen som är grundade på människors uppfinningsförmåga och fantasifulla hypoteser. De kan vara myter baserade på primitiva axiom, förnuftsmässiga slutsatser, eller en sammanställning av moraliska läror på ett språk som kan uppfattas som himmelskt. 

Men kristendomen är grundad på historiska fakta. Dessa fakta är koncentrerade kring en person som i Bibeln heter Jesus Kristus (Matteusevangeliet 1:1). I Koranen heter han ”Al Masih  Isa ibn Maryam” (Messias Jesus, Marias son, Koranen 4:171). 

Dessa fakta innefattar att Jesus fördes till korset enligt judarna, samtida historiker, och romerska noteringar. De påstod att han dog, begravdes och uppstod från döden. Petrus, som var en av Jesus lärjungar (Hawari), föreslog upprört att Jesus skulle slippa att korsfästas. I samma anda förnekar våra muslimska bröder, i stor respekt för Jesus Kristus, historiciteten i Jesus korsfästelse. Istället tror de att Gud (Allah) tog Jesus direkt till himlen så att han undslapp korsfästelsen. Koranen säger; “Rafahu  Allah  ileihi” (Gud upphöjde honom till sig, Koranen 4:158). 

Inför påsken vill jag rikta vår uppmärksamhet till historiens blad och lägga märke till ledare som har spelat en viktig roll i historien. Var och en har sin begravningsplats. Några har fått en enkel plats som mina föräldrar, min hustru, eller andra som vi höll av. Några få har fått storslagna mausoleer som: Taj Mahal (en grav för hustrun till kejsaren Shah Jahan i Agra, Indien), eller som islams profet Muhammeds grav i Medina. Varje grav, varje gravsten och begravningsplats vittnar om att ”kullu nafsin thaiqat al-mout” (Varje människa ska smaka döden, Koranen 3:185). Det finns inga tvivel i det faktum att alla som fötts ska möta döden, oberoende av kast, hudfärg, trosbekännelse eller status. Detta gäller även profeter, som islams store profet. Hazarat Umar tvekade inför att acceptera att hans älskade profet hade lämnat jordelivet, tills kalif Abu Bakr bekräftat profetens död när han citerade Koranen: ”Wa ma Muhammed illa rasool qad khalat min qablihi al-rusul afa’in maata aw qutila anqalabtum ala aqaabikum” (Muhammed är ingenting mer än ett sändebud och andra sändebud har kommit och gått före honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då att göra en helomvändning? Koranen 3:144). Den tragiska sanningen är att islams profet dog och ligger begravd i Medina tills domedagen, liksom alla andra människor som fötts och kommer att födas fram till den sista dagen. Men Bibeln och till och med Koranen vittnar att det endast funnits en person som fötts och som lever för alltid i himlarna. Han heter Jesus Kristus. På påskdagen kan vi säga med den gamle profeten Job (Ayob): ”Jag vet att min befriare lever” (Job 19:25-27). Enligt Koranen sade Jesus: ”Wa-ssalamu alaya yawma walidto wa yawma amuto wa yawma abathu hayyan” (Guds fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag jag skall uppväckas från de döda, Koranen 19:33). 

Denna påsk borde vi göra oss redo för att möta den uppståndne Herren, när han kommer en andra gång till jorden, som al-Hakim wa al-Adil  (den Vise och Rättvise). Han kommer, enligt Bibeln och Koranen, för att döma världen. 

Glad påsk till er alla! 

Emmanuel Luther Ratiq M.A ( Research Scholar) 

Journalist & Författare  

www.thecommonground.se 

 

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.