Minister prisade trossamfunden

Amanda Lind i samtal med Ärkebiskop Antje Jackelén och flera andra företrädare för trossamfund. Foto: Pontus Lundahl/TT

Minister Amanda Lind prisade trossamfundens arbete under coronapandemin.

Under en pressbriefing uppmanade hon och ledare för flera trossamfund alla att respektera de riktlinjer som nu gäller.

Det var under en digital pressträff som kultur- och demokratiminister Amanda Lind lyfte fram trossamfundens arbete.

— När många har haft behov av en ljus plats så har samfunden varit där, sa hon.

Pressbriefingen innehöll inte några nya besked men uppmaningar att följa de begränsningar som införts. Dessa begränsningar, där fler än åtta inte får delta i allmänna sammankomster, gäller för fyra veckor framåt, men Amanda Lind flaggade för att de kan komma att förlängas över jul.

— Jag vet att många blir besvikna, men läget är allvarligt. Vårt budskap till er är att stanna hemma, sa hon.

Hon manade troende att avstå från att delta i gudstjänster och ceremonier. Undantaget är begravningar, där regeringen godkänt att 20 personer får delta i begravningsgudstjänster.

Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS och ordförande i Sveriges kristna råd, uppmanade också församlingar och kyrkor att sända digitalt och inte bjuda in till kyrkorna.

— Det som måste fortsätta är det diakonala, att stå på människans sida. Kyrkans diakoni har fortsatt och vi ska kämpa för att den ska fortsätta, sa han.

Han manade alla att bry sig extra mycket om sin nästa detta år.

— Jag vill skicka uppmaningen till både troende och icke-troende att ta julhälsningarna till en ny nivå detta år. Skicka ett julkort och ring några extra samtal, sa han.

Trots att pandemin begränsar gudstjänstlivet så menade han att församlingarna visar livskraft.

— Volontärskapet, inte minst i frikyrkan, finns där fortfarande.

Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan, lyfte fram de digitala satsningar som Svenska kyrkans församlingar gör under pandemin.

— Men man kan inte sticka under stol med att det är ett oerhört avbrott i vår verksamhet och att det är smärtsamt att vi inte kan mötas.

Samtidigt som regeringen och trossamfunden uppmanar alla att avstå från att delta i gudstjänster och andra religiösa sammankomster så kan det fortfarande vara trångt i butiker, betydligt trängre än det skulle varit i en stor kyrka. Sändaren frågade hur Amanda Lind och trossamfundens ledare såg på detta fakturm.

— Det är ordningslagen som regeringen har som redskap, att med lagmässiga metoder begränsa trängseln. Den omfattar religiösa samlingar, men inte affärer, sa hon.

Hon betonade att frånvaron av regleringar för antalet människor i affärer och köpcentrum inte innebär att man ska trängas där.

— Nu är inte läge att träffas i sociala sammanhang. Regeringen har gått ut med rekommendationer att undvika sammanhang där man träffar människor, sa hon.

Daniel Alm menade att kyrkorna uppskattar om reglerna harmonierar, så att samma begränsningar gäller för alla.

— Sedan har vi full respekt för att lagstiftningen ser olika ut, sa han.

Han betonade också att detta är ett undantag från den grundlagsstadgade mötesfriheten.

— Vi vill också hålla diskussionen levande att vi värnar och odlar friheten så långt det är möjligt, sa han.

Antje Jackelén berättade att hon skulle fira morgonmässa i den väldiga Uppsala domkyrka med endast åtta personer närvarande.

— Det känns precis så märkligt som den här tiden är. Men det är viktigt att hålla begränsningarna i hopp om att vi får samlas igen.

 

Jonatan Sverker

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.