Metodisterna antog "traditionell plan"

Förespråkarna för "One church plan" var nedslagna efter beskedet. Foto: Umnews

Metodisternas Generalkonferens röstade igenom den traditionella planen, och behåller därmed sin traditionella syn på HBTQ-frågor.
Mötet splittrade många, och både stor sorg och glädje uttrycktes efteråt.
- Det är sannolikt att frågan är uppe på bordet igen redan nästa år, säger Lasse Svensson, kyrkoledare i Equmeniakyrkan som var på plats under de intensiva dygnen i St.Louis.

438 mot 384 stod det till sist på rösträknaren, fördel "Traditional plan" framför "One church plan".
Siffrorna innebär enkelt att Metodisternas extrainsatta generalkonferens efter intensiva dygn i St.Louis alltså väljer att hålla fast vid sin syn i HBTQ-frågor.
De kryphål som tidigare funnits att prästviga HBTQ-personer eller att kunna bli biskop ska också täckas igen, även om sista ordet inte är helt sagt i just den frågan. Kyrkans juridiska råd har nämligen synen att stora delar av planen strider mot kyrkans konstitution.
- De flesta biskoparna hade förespråkat att kyrkan skulle inta en mer öppen hållning och låta beslut i de här frågorna tas på nationell eller lokal nivå. Men nu blev den vägen avvisad dessvärre. Det är ju annars just den väg vi valt inom Equmeniakyrkan och som skapar både utrymme att tänka olika men också att vara tillsammans som kyrka, konstaterar Lasse Svensson.

Många talade sig varma för sin sak och det blev särskilt tydligt att frågan splittrar kyrkan i USA.
- Om "Traditional plan" röstas igenom, kommer den bli ett virus som gör den amerikanska kyrkan väldigt sjuk. Många pastorer kommer att lämna... och de enda nyheterna om kyrkan kommer handla om människorna som vi inte (längre) tjänar, dundrade Pastor Tom Berlin som var där för att representera Metodistkyrkan i Virginia, enligt UMnews.org

Nancy Denardo fån  Pennsylvania svarade på sådana påståenden genom att citera bibelverser:
- Vänner, sluta att så bedräglig säd. Jag är verkligt ledsen om Bibelns sanningar sårar någon; jag älskar er och jag gör det tillräckligt mycket för att säga sanningen.

Skillnaderna mellan synen på HBTQ-frågor mellan de olika världsdelar som Metodistkyrkan verkar i, blottlades också tydligt. Många afrikanska delegater ställde sig bakom den traditionella vägen, medan européer och många unga amerikaner ställde sig bakom den mer öppna hållningen.
- Det är svårt att säga vad det här beslutet kommer innebära för Equmeniakyrkans relation till UMC (Metodistsamfundet i världen). Just nu antagligen ingenting, eftersom ingenting heller i saken förändrats. Kyrkan har heller inte delats upp eller splittrats, men det är klart att den är delad och vi kommer att fälja utvecklingen noga framöver. Sen skulle jag inte bli förvånad om frågan är tillbaka på bordet redan på nästa års konferens, menar Lasse Svensson
 

 

Det är ju annars just den väg vi valt inom Equmeniakyrkan och som skapar både utrymme att tänka olika men också att vara tillsammans som kyrka

0 Kommentarer
1 Kommentarer