Ledare

Vår syn på kyrkoledarvalet

Står Sändaren bakom någon enskild kandidat i Equmeniakyrkans kyrkoledarval?

Tidigt i höstas lanserade Sändaren Joel Halldorf in i nomineringsprocessen. Det ska ses som inspel i vilken typ av egenskaper vi tror kan behövas för att etablera kyrkan brett i samhällsmedvetandet. Genomslagskraft utåt - förtroende inåt. Att vi inte är där på den första punkten blir tydligt när man i exempelvis i Sektpodden (där poddarna båda har frikyrklig bakgrund) kallar samfundet för EKUMENIKA.

Nu har kyrkostyrelsen lagt fram två kandidater förutom kyrkoledare Lasse Svensson. Joakim Hagerius och Karin Wiborn. Att en process landar i dessa två namn är fullt rimligt, båda är mycket kompetenta. Sändaren har däremot ställt frågor om processen och efterlyst en större inblick i hur nomineringarna fördelats. Liksom flera andra gjort på vår debattsida, där valberedningens ordförande Kerstin Torkelsson Enlund också svarat.

Att Sändaren sedan länge haft Linda Alexandersson som skribent, har sedan hon fick rollen som motkandidat till Hagerius/Wiborn, väckt funderingar.

Lämpligheten i att hon skriver fram till valet kan diskuteras, men så länge hon inte drivit kampanj hos oss har vi valt att inte göra problemet större än vad det är.

Vår ståndpunkt står fast - Till detta kyrkoledarval står vi som tidning inte bakom någon enskild kandidat till biträdande kyrkoledare. Däremot tror vi det är bra på flera sätt att Lasse Svensson fortsätter som kyrkoledare. Och vi pläderar från tidningens håll för en så öppen och transparent process som möjligt.

Robert Tjernberg

robert.tjernberg@sandaren.se
0 Kommentarer
0 Kommentarer

Ledare

Mer inom samma ämne