Tar ”skrivbordskrigare” över konferensen?

På fredag startar Equmeniakyrkans kyrkokonferens. En unik sådan, då den kommer att genomföras helt digitalt. Den stora frågan blir hur besluten och debatterna kommer att påverkas när det kommer att ske digitalt och genom skrivna inlägg.

Kommer flödet att fyllas av ”skrivbordskrigare” med ett hårt språkbruk, eller kommer inläggen att vara grundligt genomtänkta och välformulerade på ett annat sätt än när ombuden begär ordet på uppstuds i förhandlingssalen? Intressant ska det i allafall bli att följa.

Valet av ny kyrkoledartrio är självklart den fråga som först kommer att hamna i fokus. Det styrelsen tänkt, en ganska raskt avklarad punkt, kan bli en utdragen historia om Linda Alexandersson - eller för all del ytterligare något annat namn - föreslås som motkandidat till Lasse Svensson, Joakim Hagerius eller Karin Wiborn).

Som Sändaren tidigare påpekat är stadgarna kring kyrkoledarvalet inte glasklara och det blir en grannlaga uppgift för presidiet att lösa frågan. Men presidiet med ordförande Sofia Eklund i spetsen torde ha legat på träningsläger för att kunna parera alla eventualiteter. I artikeln härovan säger hon också att hon är trygg inför denna och alla andra punkter på dagordningen.

Förutom kyrkoledarvalet har ombuden också att ta ställning till hela 17 motioner. Sedan den så kallade konsensusmetoden infördes vill man inte längre ha motioner med klara att:satser att bejaka eller avslå. Det har gjort att motionsförslagen ofta knådats om, ibland ganska mycket fram till ett beslut. Hur kommer den processen att gå i år när mötet är digitalt och besluten ska ske genom vanlig votering?

Ekonomin är på ett sätt ofta kyrkokonferensens viktigaste punkt, men väcker sällan så stort engagemang. Detta eftersom den föreslagna budgeten inte kan plockas isär och ändras som kan ske med motionerna. Eller, jo, en gång gjordes ju det. Vid konferensen i Gävle höjde ombuden glatt insamlingsmålet i innevarande budget med en miljon kronor till de internationella arbetet. Något som man sedan misslyckades grovt med att uppfylla. Pinsamt var ordet. Det gör man nog inte om.

Men den ekonomiska debatten fyller ändå en funktion i det längre perspektivet, då förslag om intäktsökningar och utgitminskningar kan dryftas. Efter några år med planerade underskott ska budgeten vara i balans 2022. Hur ska man klara det?

Per Erik Lund

pererik.lund@sandaren.se
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.