Tappa inte bort medlemsbegreppet

Magnus Hagevi

En form av gemenskap. I Färdplan skriver kyrkoledarna i Equmeniakyrkan att de är tveksamma till församlingar med medlemmar. De vill se något annat, ovisst vad. Medlemmen är en demokratisk banbrytande idé där alla har lika mycket att säga till om.

Att det finns bekännande medlemmar påverkar församlingens förmåga att nå människor i församlingens närhet. När antalet medlemmar minskar i Equmeniakyrkan minskar antalet betjänande än mer, tvärtemot vad många tycks tro.

Ibland upprepas ett påstående så ofta att många tror att det är sant. Som att antalet medlemmar i frikyrkornas församlingar inte säger så mycket om hur många de når. Då nämns ibland att antalet som är betjänade av Equmenia­kyrkans församlingar är fler än medlemmarna. En betjänad är en person som tar del av ett samfunds verksamhet, oavsett om hen är medlem i en församling eller inte.

Låter nästan som en ökning

Antalet betjänade rapporteras in till Myndigheten för stöd till trossamfund. När Equmeniakyrkans medlemsantal har minskat med 10 000 personer till 58 569 personer mellan 2012 och 2021 kan en del finna det trösterikt att samfundet 2020 rapporterade 112 460 betjänade personer. Det låter nästan som en ökning.

Men vid förändringar över tid är det viktigt att jämföra samma sak. Den som följer siffrorna och arbetar mycket med frågan bör då ha noterat att för Equmeniakyrkan är tappet i antalet betjänade mer drastiskt än för antalet medlemmar. Sedan 2012 har Equmeniakyrkan tappat 22 000 betjänade. Det är en minskning med 16 procent som kan jämföras med ett medlemstapp på 13 procent under motsvarande tid.

Frivilligarbete av församlingens medlemmar

Det är en gåta varför det spridit sig att betjänade, eller något liknande, skulle vara bättre än medlemmar. Det torde vara självklart att det är frivilligarbete av församlingens medlemmar som utgör kärnan i verksam­heten. Detta gäller även evangelisation och nyrekrytering.

När engagemanget minskar, så minskar antalet medlemmar och med detta minskar också antalet betjänade och antalet människor som i någon av Equmeniakyrkans församlingar får möta Jesus. Att tro något annat är att lura sig själv och – än värre – lura andra.

Det finns även andra än kyrkoledare som ifrågasätter att församlingen bygger på medlemmar. En kritik är då att det finns fler som tillhör Guds rike än församlingens medlemmar. Men det är inte detta församlingens medlemskap betonar. I stället står det i samfundets teologiska grund att Equmeniakyrkan är en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre.

En del ser inte värdet i att bekänna Jesus Kristus som Frälsare och Herre eller att Equmeniakyrkans församlingar samlar sådana bekännare. Då uppfattas idén med bekännande medlemmar som negativt. I ett kristet sammanhang är det knepigt att kritisera vikten av att bekänna, tro och följa Jesus eftersom det är få som tycker så. Kanske är det retoriskt enklare att i stället kritisera bekännande medlemmar i en församling. Samtidigt minskar fokus på människors bekännelse av Jesus Kristus som Herre.

Frivilligt att vara medlem

Vi känner alla människor som delar en stor del av församlingens gemenskap men som inte är medlemmar. Det kan finnas olika skäl till detta. Ett kan vara att de inte kan bekänna Jesus, en vilja som bör respekteras. Det är frivilligt att vara medlem i en frikyrka.

Att bekänna Jesus är viktigt för en människas väg med Gud och för hela församlingen. För en del är steget att bli medlem i en församling ett av få tillfällen som de öppet delar sin bekännelse av Jesus Kristus.

 

Magnus Hagevi

0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.